WZC Sint-Antonius 
Een waardige oude dag

Onze visie en opdrachtverklaring

We willen onze bewoners menswaardige en deskundige zorg op maat bieden in een gunstige omgeving, waarbij zij centraal staan als unieke persoon en in hun totaliteit. Want ons uiteindelijke doel is dat zij en hun familie en vrienden zich echt thuis en welkom voelen in ons woon- en zorgcentrum.

Opdrachtverklaring

Het woon- en zorgcentrum Sint-Antonius, beheerd door de vzw Consolata Regio Zaventem, is een christelijk geïnspireerde voorziening voor ouderenzorg.

Respect voor het menselijk leven en voor elke unieke persoon met zijn of haar levensbeschouwelijke en sociale achtergrond, staat centraal bij het vervullen van onze opdracht.

We bieden de bewoners een huiselijk, veilig en geborgen leef- en woonklimaat aan, dat de thuissituatie zoveel mogelijk benadert. We behandelen hen met liefdevolle aandacht voor hun levensgeschiedenis, autonomie en privacy.

Het woon-en zorgcentrum wil een open en gastvrije organisatie zijn, die deel uitmaakt van de lokale gemeenschap.

Omdat we veel belang hechten aan familiewerking en familie, wordt zij zoveel mogelijk als partner betrokken in de zorgverlening. Een goede vrijwilligerswerking, regelmatig overleg met lokale verenigingen en actieve samenwerking met alle zorgpartners zijn voor ons heel belangrijk.

Het welzijn en welbevinden van de bewoners primeren. Door zorgvernieuwing en een continue verbetering van het multidisciplinaire hulp- en dienstverleningsaanbod spelen we in op een steeds evoluerende zorgvraag. Het uitgebreide activiteiten- en animatieaanbod biedt de bewoners een zinvolle daginvulling.

Om dit alles te bereiken, kunnen we rekenen op deskundige en gemotiveerde medewerkers en besteden we veel aandacht aan opleiding en bijscholing, persoonlijke ontplooiing en ondersteuning. We zorgen voor een collegiale en aangename werksfeer, waarin elke medewerker wordt gewaardeerd en ruimte krijgt voor een eigen professionele inbreng.

Positieve ingesteldheid, respect en hulpvaardigheid staan hier centraal. Samen willen we een organisatie vormen waar het aangenaam is om te verblijven, op bezoek te komen of te werken.