WZC Sint-Antonius 
Een waardige oude dag

Visie

Wij streven naar een zorg op maat in een gunstig klimaat, waarbij wij zorgen en diensten aanbieden op een deskundige en menswaardige wijze, rekening houdend met de uniciteit en de totaliteit van de bewoner, waarbij de finale doelstelling is dat de bewoner en zijn omgeving (familie en vrienden) zich zo optimaal mogelijk thuis voelen in ons WZC.

Opdrachtverklaring

Het woon- en zorgcentrum Sint-Antonius, beheerd door de vzw Consolata Regio Zaventem, is een christelijk geïnspireerde voorziening voor ouderenzorg.

Respect voor het menselijk leven en voor elke unieke persoon met zijn of haar levensbeschouwelijke en sociale achtergrond, staat centraal bij het vervullen van onze opdracht.

We bieden de bewoner een huiselijk, veilig en geborgen leef- en woonklimaat dat de thuissituatie zoveel mogelijk benadert. We behandelen hem/haar met liefdevolle aandacht voor zijn/haar levensgeschiedenis, autonomie en privacy.

Het woon-en zorgcentrum wil een open en gastvrije organisatie zijn die deel uitmaakt van de lokale gemeenschap.

Omdat wij veel belang hechten aan familiewerking en familie, wordt zij zoveel mogelijk als partner betrokken in de zorgverlening. Ook een goede vrijwilligerswerking, regelmatig overleg met lokale verenigingen en actieve samenwerking met alle zorgpartners zijn belangrijk.

Het welzijn en welbevinden van de bewoner primeren.

Daarom biedt het woon-en zorgcentrum professionele ‘zorg op maat’ aan. Door zorgvernieuwing en een continue verbetering van het multidisciplinaire hulp- en dienstverleningsaanbod trachten wij in te gaan op een steeds evoluerende zorgvraag. Het uitgebreide activiteiten- en animatieaanbod poogt de bewoners een zinvolle daginvulling te bieden.

Daartoe streven we naar deskundige en gemotiveerde medewerkers, besteden we veel aandacht aan inscholing en bijscholing, persoonlijke ontplooiing en ondersteuning.

We streven naar een collegiale en aangename werksfeer waarin elke medewerker wordt gewaardeerd en ruimte krijgt voor een eigen professionele inbreng.

Positieve ingesteldheid, respect en hulpvaardigheid staan centraal.

Samen willen we groeien naar een organisatie waar het aangenaam is om te verblijven, om op bezoek te komen en om te werken.