WZC Sint-Antonius 
Een waardige oude dag

Paramedici

Kinesitherapeuten

Kinesitherapie helpt om de fysieke mogelijkheden en zelfstandigheid te verbeteren. Daarom zijn in ons WZC drie kinesitherapeuten actief zowel in de kine zaal als op de afdeling. Zij stimuleren op een aangename en professionele manier de mobiliteit van de bewoner.

De kinesitherapeuten zorgen in overleg met artsen en verpleging voor de aanvraag, bestelling en aanpassing van allerhande orthopedisch materiaal: rolstoelen, rollators, positioneringsmateriaal…

Ergotherapeut

De ergotherapeut zorgt voor structuur, comfortzorg en animatie op maat.

Zij zorgt voor aangepaste hulpmiddelen voor iedereen om zo weinig mogelijk beperkingen te hebben bij de activiteiten van het dagelijks leven. Indien nodig wordt er A.D.L. (activiteiten van het dagelijks leven)-training gegeven aan bewoners zodat zij hun nieuwe mogelijkheden en hulpmiddelen leren gebruiken en met hun beperkingen leren omgaan. Naast de training bij het ochtendtoilet wordt er ook maaltijdbegeleiding gegeven.

Logopedist

De logopedist is verantwoordelijk voor het stimuleren, verbeteren en onderhouden van de communicatieve mogelijkheden van de bewoner waarbij het welzijn van de bewoner centraal staat. Daarnaast staat zij in voor het waken over de gezondheid en het welzijn van de bewoner tijdens de voedingssituaties zodat het slikproces veilig kan verlopen en de eetsituatie een kwaliteitsvol moment kan zijn.