WZC Sint-Antonius 
Een waardige oude dag

Psychologe

Sinds september 2021 kunnen de bewoners, familieleden en personeelsleden ook terecht bij de psychologe in ons woon- en zorgcentrum. Na aankomst in het WZC wordt een gesprek ingepland met de bewoner, de betrokken familieleden en/of mantelzorger. Zo krijgt onze psychologe een duidelijk zicht op de levensgeschiedenis van de nieuwe bewoner. Hiermee kunnen we dan in de mate van het mogelijke zorg op maat aanbieden en beter tegemoet komen aan de noden, wensen en behoeften van de bewoner en diens familie.

Verder zal de psychologe zelf ook proactief bij de bewoners horen of ze specifieke noden of zorgen hebben. Bewoners kunnen tijdens hun verblijf dus ook steeds terecht bij de psychologe indien ze moeilijkheden ervaren met bepaalde zaken en/of nood hebben aan psychische begeleiding of sociale ondersteuning. Ze staat dan altijd open voor een persoonlijk gesprek op maat van de bewoner. Deze gesprekken zullen hoofdzakelijk plaats vinden op de kamer van de bewoner of eventueel in een aparte gespreksruimte. Zowel personeelsleden, bewoners als familieleden kunnen de psychologe vragen om bij een bepaalde bewoner op gesprek te gaan wanneer zij dit nodig achten.

Aan het onthaal van het woon- en zorgcentrum is er ook een brievenbus ter beschikking waar iedereen een gesprek kan aanvragen. Hiervoor hoef je als bewoner enkel je naam en kamernummer te noteren op een papier en dit deponeren in de brievenbus. Familieleden noteren hun naam en telefoonnummer en/of emailadres en dan zal onze psychologe contact met u opnemen zodat er een afspraak kan worden gemaakt.

De psychologe behandelt alle informatie en gegevens met de nodige discretie en vertrouwelijkheid, en is gebonden aan beroepsgeheim. Respect en waardigheid voor de betrokken personen zijn aspecten die hierbij uiteraard voorop staan.

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kan u altijd terecht op het volgende e-mailadres: psycholoog@sintantoniuszaventem.be