WZC Sint-Antonius 
Een waardige oude dag

Pastorale Werking

KapelHet woon- en zorgcentrum vervult zijn opdracht vanuit een christelijke inspiratie.

Het pastorale team bestaat uit de aalmoezenier en de inwonende zusters van de stichtende congregatie.

Eucharistieviering

’s Zondags en tweemaal in de week is er een eucharistieviering in de kapel van het WZC. Kerkelijke hoogdagen worden op gepaste wijze gevierd in het woon- en zorgcentrum. Naast de liturgische taken staat het pastorale team ook dichtbij de bewoners.

Pastoraal Team

Tijdens de talrijke bezoekjes aan de bewoners staat het pastoraal team de bewoners bij tijdens hun verblijf in het woon- en zorgcentrum.

Kleine zaken zoals een bemoedigend gesprek, een schouderklop, handdruk of een warme ‘goeie dag’ doet veel bewoners deugd en laat hen dikwijls opfleuren.

Activiteiten

Geen activiteiten gepland.