WZC Sint-Antonius 
Een waardige oude dag

Pastorale Werking

KapelHet woon- en zorgcentrum vervult zijn opdracht vanuit een christelijke inspiratie.

Het pastorale team bestaat uit de aalmoezenier en de inwonende zusters van de stichtende congregatie.

Eucharistieviering

’s Zondags en tweemaal in de week is er een eucharistieviering in de kapel van het WZC. Kerkelijke hoogdagen worden er op gepaste wijze gevierd. Het pastorale team verricht niet alleen liturgische taken maar staat ook dicht bij de bewoners.

Pastorale Team

Tijdens de talrijke bezoekjes aan de bewoners staat het pastorale team de bewoners bij tijdens hun verblijf in het woon- en zorgcentrum.

Kleine zaken zoals een bemoedigend gesprek, een schouderklopje, een handdruk of een warme ‘goeie dag’ doet vele bewoners deugd en laat hen dikwijls opfleuren.

Activiteiten

Geen activiteiten gepland.