WZC Sint-Antonius 
Een waardige oude dag

Historiek

In 1897 stond Barones Maria de Fierlant haar kasteel, gelegen in de Hoogstraat, af om er een inrichting voor oude dames tot stand te brengen. Haar keuze viel op de Zusters Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën uit Sint-Genesius- Rode, die er op 21 september van datzelfde jaar met vijf zusters de stichting begonnen.

RustoordZoals overal, werd bij de aanvang met veel moeilijkheden gekampt, vooral omdat de beperktheid van de plaatsen zich niet leende tot goed en gemakkelijk werk.

Wat éénieder beviel was de prachtige tuin met zijn schone wandelingen. Deze instelling genoot zo’n grote bijval, dat er na drie jaar verbouwd moest worden. Naast het kasteel stond een bijgebouw met wijde ingangspoort, waarlangs de rijtuigen in en uitreden. In 1900 werd dit afgebroken en werd een nieuw gebouw met twee verdiepingen opgetrokken. Zo werd de toestand heel wat verbeterd. Later werd er een mooie kapel bij aangebouwd waar in 1903 de eerste Heilige mis werd opgedragen. In 1908 werd langsheen de tuin een grote linkervleugel bijgebouwd met keuken en werkplaatsen.

De stoffelijke belangen werden niet vergeten en de toenmalige overste van het Sint-Antonius rustoord, Zuster Cornelia, verwezenlijkte heel wat gewenste veranderingen en praktische inrichtingen. De aankoop van een bijliggende woonst gaf gelegenheid tot het aanleggen van een moes- en fruittuin. Geheel de tuin werd met een hoge muur omringd.

In het jaar 1927 stond de edele familie de Fierlant haar kasteel met hovingen af aan het moederhuis van Rode. In 1931 werd de voorgevel totaal vernieuwd.

In 1938 werd het plan opgevat de woning van de zusters, elf in getal, wat uit te breiden, doch de oorlog brak uit en het werk bleef bij de grondvesting. Pas na de oorlog kon de woning verder worden afgewerkt.

In 1971 gaf de V.Z.W. CONGREGATIE opdracht aan een nieuw opgerichte V.Z.W. uitbaatster, m.n. de V.Z.W. CONSOLATA regio Zaventem, samengesteld uit religieuzen en leken, om een nieuw en up-to-date rustoord te bouwen.

Na contactname met alle instanties, welke betrokken zijn bij de realisatie van een nieuw rustoord werd er geopteerd voor het bouwen in twee fasen zodat het bestaande rusthuis verder kon worden uitgebaat.

Oud WZCDe eerste steenlegging van de eerste vleugel had plaats op 2 oktober 1976 en op 1 mei 1978 werd het gebouw in gebruik genomen. Op 15 september 1978 werd de tweede vleugel ingehuldigd. Het nieuwe rusthuis werd erkend voor 106 bedden, een RVT-afdeling voor 12 personen inbegrepen.

In de loop der jaren evolueerde het rusthuis naar een verzorgingstehuis voor ouderen die veel verzorging nodig hebben. Stilaan werd vastgesteld dat het rusthuis niet meer aangepast was aan de hedendaagse architectonische normen. De kamers en de leefruimten werden te klein. Het gebouw beantwoordde niet meer aan de wensen en de verwachtingen van een hedendaags woon- en zorgcentrum.

Begin de jaren 2000 werden er plannen gemaakt om het oude rusthuis te vernieuwbouwen naar een modern woon- en zorgcentrum aangepast aan de noden van de hedendaagse ouderenzorg.

Nieuwbouw - TuinNa 10 jaar van hard werken werd de goedkeuring bekomen om een nieuw woon- en zorgcentrum te bouwen. Op dezelfde site werd in 3 fases het oude gebouw vernieuwbouwd. Het nieuwe woon- en zorgcentrum huistest 138 bewoners. De werken werden aangevat in 2012 en zijn in 2018 afgerond.

Ons Woon- en zorgcentrum, Sint-Antonius, bestaat al meer dan 100 jaar dankzij de edelmoedigheid van een persoon en de bezieling van een congregatie. Die inspiratiebron gaf aanleiding tot een opdrachtverklaring die we proberen gaaf te houden door de mens, in al zijn dimensies, met respect en liefde te benaderen.

In 2012 kreeg de vzw Consolata Regio Zaventem de kans om de oude gebouwen van de cvba Ons Huis aan de Stationsstraat aan te kopen. De raad van bestuur heeft deze kans met beide handen gegrepen. Er werd geopteerd om in dit aanpalend pand assistentiewoningen en een centrum voor dagverzorging te bouwen. De plannen werden snel goedgekeurd en de bouwplannen vatten aan in 2014.

Naast het gloednieuwe centrum voor dagverzorging telt het nieuwe gebouw ook 22 assistentiewoningen voor ouderen. Het woon- en zorgcentrum vervolledigt hiermee zijn aanbod en biedt een antwoord op de zorgvraag van thuiswonende ouderen en op de vraag naar aangepaste huisvesting voor zelfstandig wonende ouderen.