WZC Sint-Antonius 
Een waardige oude dag

ONs WZC bestaat al vele jaren

Het kasteel van barones Maria de Fierlant werd in 1897 omgevormd tot een inrichting voor oudere dames. Vijf zusters van de congregatie Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën uit Sint-Genesius-Rode begonnen op 21 september van datzelfde jaar met de verzorging.

De start verliep vrij moeizaam, vooral wegens de beperkte opvangmogelijkheden.

Rustoord

De prachtige tuin, waarin het aangenaam wandelen was, viel bij iedereen in de smaak. De instelling genoot zoveel bijval, dat ze na drie jaar moest worden aangepast. Naast het kasteel stond een bijgebouw met een ruime ingangspoort, waarlangs voertuigen in en uit konden rijden. In 1900 werd de instelling afgebroken en vervangen door een nieuw gebouw met twee verdiepingen. Er kwam ook een mooie kapel, waar in 1903 de eerste eucharistieviering werd opgedragen. In 1908 werd langs de tuin een grote vleugel opgetrokken.

De toenmalige overste van het Sint-Antoniusrustoord, zuster Cornelia, realiseerde heel wat praktische aanpassingen. Dankzij de aankoop van een aanpalende woning kon men een moes- en fruittuin aanleggen, die nadien volledig omringd werd met een hoge muur.

In 1927 stond de familie de Fierlant haar kasteel met tuinen af aan het moederhuis van de zusters in Rode. In 1931 werd de voorgevel vernieuwd.

Door de Tweede Wereldoorlog werd het uitbreidingsplan van 1938 opgeborgen tot het weer vrede werd.

In 1971 gaf de congregatie opdracht aan de nieuwe vzw Consolata Regio Zaventem, die was samengesteld uit religieuzen en leken, om een nieuw rustoord te bouwen.

Die bouw verliep in twee fasen, zodat het bestaande rusthuis verder kon worden uitgebaat.

Oud WZCDe eerste-steenlegging vond plaats op 2 oktober 1976 en op 1 mei 1978 werd het gebouw in gebruik genomen. Op 15 september 1978 werd de tweede vleugel ingehuldigd. Het nieuwe rusthuis werd erkend voor 106 bedden, inclusief een RVT-afdeling voor 12 personen.

In de loop van de jaren evolueerde het rusthuis naar een verzorgingstehuis voor ernstig hulpbehoevende ouderen en werd het duidelijk dat het rusthuis niet langer voldeed aan de architectonische normen. De kamers en leefruimten waren te krap, waardoor het gebouw niet meer beantwoordde aan de wensen en verwachtingen voor een hedendaags woon- en zorgcentrum.

Begin de jaren 2000 werden plannen gemaakt om het oude rusthuis te vervangen door een nieuw en modern woon- en zorgcentrum, dat volledig moest inspelen op de actuele noden in de ouderenzorg.

Nieuwbouw - TuinNa 10 jaar hard werken kregen we de goedkeuring voor de bouw van het nieuwe woon- en zorgcentrum, met huisvesting voor 138 bewoners. Het project werd in 3 fases uitgevoerd op de oude site. De werken startten in 2012 en op 29 september 2018 werd de nieuwbouw plechtig ingehuldigd.

Ons woon- en zorgcentrum Sint-Antonius bestaat al meer dan 100 jaar, dankzij de edelmoedigheid van een persoon en de bezieling van een congregatie. Die inspiratiebron gaf aanleiding tot een opdrachtverklaring, die we proberen gaaf te houden door de mens, in al zijn dimensies, met respect en liefde te benaderen.

In 2012 kreeg de vzw Consolata Regio Zaventem de mogelijkheid om de oude gebouwen van de cvba Ons Huis aan de Stationsstraat te kopen. De raad van bestuur heeft die kans met beide handen gegrepen. Er werd geopteerd om op die plek assistentiewoningen en een centrum voor dagverzorging te bouwen. De werken vatten aan in 2014 en beide voorzieningen werden plechtig geopend op 29 april 2016.

Naast het gloednieuwe centrum voor dagverzorging telt de volledige infrastructuur nu 22 assistentiewoningen. Het woon- en zorgcentrum vervolledigt hiermee zijn aanbod en biedt een antwoord op de zorgbehoeften van thuiswonende ouderen en op de vraag naar aangepaste huisvesting voor zelfstandig wonende senioren.