WZC Sint-Antonius 
Een waardige oude dag

Verpleging & Verzorging

Per afdeling staat een zorgteam van verpleegkundigen en zorgkundigen in voor de dagelijkse verzorging. Het zorgteam houdt rekening met de wensen, noden en verwachtingen van de bewoners.

De continuïteit van de zorg en dus ook het veiligheidsgevoel voor de bewoners, wordt bovendien gewaarborgd door een permanente aanwezigheid van verplegend personeel.

Woonassistent

De woonassistent is verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal huishoudelijke taken ter ondersteuning en ontlasting van het verplegend en verzorgend personeel. Het betreft hoofdzakelijk taken die tot de niet-directe bewonerszorg behoren.

De woonassistent heeft een belangrijke taak in de maaltijdbedeling, in de orde van de kamers en de afdeling en zij zijn verantwoordelijk voor het voorraadbeheer van de afdeling.

Afdelingshoofd

Het afdelingshoofd is de spilfiguur van de afdeling en is verantwoordelijk voor het hulp- en dienstverleningsaanbod op de afdeling. Zij is het aanspreekpunt voor bewoners en familieleden. Zij leidt het team van zorgkundigen, verpleegkundigen e.a., opdat er een aangenaam en veilig leefklimaat wordt gecreëerd voor de bewoners.

Sociale Dienst

Naast het opnamegebeuren kan u eveneens bij de sociale dienst terecht met allerlei vragen omtrent tegemoetkomingen, invullen van documenten, maar ook voor alle vragen van psycho-sociale aard.