WZC Sint-Antonius 
Een waardige oude dag

Verpleging & Verzorging

Per afdeling staat een team van verpleegkundigen en zorgkundigen in voor de dagelijkse verzorging. Dit zorgteam houdt rekening met de wensen, noden en verwachtingen van de bewoners.

De continuïteit van de zorg, en dus ook het veiligheidsgevoel voor de bewoners, wordt bovendien gewaarborgd door een permanente (dag en nacht) aanwezigheid van verplegend personeel.

Woonassistent

De woonassistent verricht een aantal huishoudelijke taken ter ondersteuning en ontlasting van het verplegend en verzorgend personeel. Het betreft hoofdzakelijk taken die tot de niet-directe bewonerszorg behoren, zoals:

  • maaltijdbedeling
  • linnen vervangen
  • bewoners voorzien van voldoende drinkwater
  • voorraadbeheer van de afdeling

Afdelingshoofd

Het afdelingshoofd is de spilfiguur van de afdeling en is er verantwoordelijk voor het hulp- en dienstverleningsaanbod. Zij of hij is het aanspreekpunt voor bewoners en familieleden en leidt het team van zorgkundigen, verpleegkundigen, e.a., zodat voor de bewoners een aangenaam en veilig leefklimaat wordt gecreëerd.

Sociale Dienst

Behalve voor een opname kan u bij de sociale dienst niet alleen terecht voor allerlei informatie omtrent bv. tegemoetkomingen en het invullen van documenten, maar ook voor alle vragen van psycho-sociale aard.