WZC Sint-Antonius 
Een waardige oude dag

Palliatieve Zorg

Het woon- en zorgcentrum Sint-Antonius huisvest vele bewoners die zwaar zorgbehoevend zijn en geconfronteerd worden met de achteruitgang van hun gezondheid en toenemende afhankelijkheid van anderen.

Het WZC heeft een palliatief zorgbeleid uitgewerkt. Wanneer bewoners meer zorgbehoevend worden, gaat veel aandacht naar het aanbieden van comfortzorg en naar het begeleiden van de bewoners en hun familie.

Het palliatief ondersteuningsteam (POT), dat multidisciplinair is samengesteld, verstrekt de palliatieve zorgen. Het WZC heeft ook 1 zorgkundige die deeltijds vrijgesteld wordt om bewoners in palliatieve fase en hun familie te begeleiden en bij te staan.

Comfortzorg

We willen een optimale comfortzorg bieden door samen met de huisarts, familie, verpleging en natuurlijk met de bewoner zelf overleg te plegen en een aangepast zorgenplan op te stellen.

Het bestrijden van pijn en onaangename symptomen komen op de eerste plaats. Hiernaast wordt de begeleiding bij emotionele, geestelijke en sociale noden zeker niet vergeten. Klaarstaan voor de familie, ze de kans geven om mee te werken aan de verzorging en hen op tijd en stond een luisterend oor bieden, zijn voor ons heel belangrijk!

Referentiepersoon palliatieve zorgen 

De referentiepersoon palliatieve zorgen geeft mee vorm aan de begeleiding en verzorging van de bewoners in de palliatieve levensfase. Haar of zijn opdracht is het creëren van een zo comfortabel mogelijk verblijf voor die bewoners en het begeleiden van de bewoners en hun familie, het deelnemen aan het palliatief overleg en extra ondersteuning bieden aan de bewoners en de familie in de terminale fase en bij het overlijden.

Voor meer info kan u terecht bij Sandra De Meuter.

sandra.de.meuter@sintantoniuszaventem.be