WZC Sint-Antonius 
Een waardige oude dag

Palliatieve Zorg

Het WZC Sint-Antonius huisvest heel veel bewoners die zwaar zorgbehoevend zijn. Veel bewoners worden geconfronteerd met achteruitgang van de gezondheid en afhankelijk worden.

Het WZC heeft een palliatief zorgbeleid uitgewerkt. Wanneer de bewoner in toenemende mate zorgbehoevend wordt, gaat veel aandacht naar hat aanbieden van comfortzorg en naar het begeleiden van de bewoner en zijn familie.

De palliatieve zorgen in het WZC worden opgevolgd door het palliatief ondersteuningsteam (P.O.T.). Het P.O.T. is multidisciplinair samengesteld. Het WZC heeft ook 1 zorgkundige die deeltijds vrijgesteld wordt om bewoners in palliatieve fase en hun familie te begeleiden en bij te staan.

Comfortzorg

Wij willen een optimale comfortzorg bieden door samen met de huisarts, familie, verpleging en natuurlijk met de bewoner zelf overleg te plegen en een aangepast zorgenplan op te stellen.

Het bestrijden van pijn en onaangename symptomen komen op de eerste plaats. Hiernaast wordt de begeleiding bij emotionele, geestelijke en sociale noden zeker niet vergeten. Klaarstaan voor de familie en ze de kans geven om mee te werken aan de verzorging, hen een luisterend oor bieden, zijn voor ons heel belangrijk!

Referentiepersoon palliatieve zorgen 

De referentiepersoon palliatieve zorgen geeft mee vorm aan de begeleiding en verzorging van de bewoners in de palliatieve levensfase. Haar opdracht is het creëren van een zo comfortabel mogelijk verblijf van de bewoner in de palliatieve levensfase. Daarnaast bestaan haar taken uit het begeleiden van de bewoner en hun familie, het bijwonen van het palliatievf overleg team en extra ondersteuning bieden aan de bewoner en de familie in de terminale fase en bij het overlijden.

Voor meer info kan u terecht bij Sandra De Meuter

sandra.de.meuter@sintantoniuszaventem.be