WZC Sint-Antonius 
Een waardige oude dag

Corona Update

Hieronder vindt u telkens de meest recente ontwikkelingen omtrent het coronavirus en de maatregelen binnen ons woon- en zorgcentrum.

Laatste aanpassing: 27 okt 2022

Update 27/10/2022

Beste bewoners en familieleden,                                                                                      

 

Vandaag was er voor de bewoners een mosselfestijn. Ze hebben enorm genoten van een potje mosselen met frietjes.
 

Verder brengen we u graag op de hoogte dat er deze week een coronabesmetting is op afdeling ’t Veldeke. De bewoner vertoont lichte verkoudheidssymptomen en verblijft op zijn kamer. We merken dat er nu wekelijks, steeds op een verschillende afdeling een besmetting is. Dit zowel afwisselend bij de bewoners als bij onze personeelsleden. Zolang het gaat om één geïsoleerde besmetting blijft alles verlopen zoals nu. Indien er een tweede besmetting op éénzelfde afdeling is, wordt het dragen van een mondmasker voor het bezoek terug verplicht. In het algemeen benadrukken we dat het toepassen van een goede handhygiëne alsook het dragen van een mondmasker van groot belang is. Indien u ziektesymptomen heeft vragen wij u om uw bezoek uit te stellen.
 

Bedankt voor uw medewerking.
 

Vriendelijke groeten,
 

Namens alle medewerkers en de directie.

 

Update 24/05/2022
 

Beste bewoners en familieleden,
 

Zoals jullie vernomen hebben in het nieuws zijn er vanaf deze week nieuwe maatregelen met betrekking tot het dragen van een mondmasker. Onderstaande regels gelden vanaf 25.05.2022:
 

 • Bezoekers: het dragen van een mondmasker is niet langer verplicht maar wordt omwille van de kwetsbare doelgroep aanbevolen.
 • Bewoners: het dragen van een mondmasker is niet langer verplicht en alle activiteiten gebeuren weer afdeling-overstijgend.
 • Zorgmedewerkers, kinesisten, pedicure, kapster e.a. dragen steeds een mondmasker tijdens zorgmomenten met lichamelijk contact (dagelijks toilet, kinébehandeling, persoonlijke maaltijdbegeleiding voetverzorging…). Op andere momenten is het een keuze van de medewerker of hij/zij een mondmasker wenst te dragen.
 • Alle overige medewerkers (onderhoud, technische dienst, keuken, administratie) zijn niet langer verplicht om een mondmasker te dragen en mogen dit kiezen.
 • Wanneer komt u liever niet op bezoek?

Wanneer je een hoog-risicocontact gehad hebt of één van deze symptomen vertoont:

-keelpijn

-vermoeidheid

-hoofdpijn

-koorts

-hoest

-geur/smaakverlies (in geval van twijfel kan een zelftest hulp bieden)


Bij nieuwe informatie houden wij u zeker op de hoogte.


Vriendelijke groeten, Namens alle medewerkers en de directie.

Update 16/03/2022

Beste bewoners en familieleden,
 

De verspreiding van het coronavirus is gelukkig onder controle in ons woonzorgcentrum. Er zijn momenteel geen besmettingen meer bij onze bewoners. Twee medewerkers zijn momenteel wel nog afwezig door corona. Er zijn in de samenleving heel wat versoepelingen doorgevoerd maar desondanks blijft een goede handhygiëne en het dragen van een mondmasker van groot belang. Deze week hebben wij de richtlijnen van het Agentschap Zorg -en Gezondheid ontvangen en dit heeft geleid tot volgende maatregelen:
 

 • Geen registratie meer van uw bezoek aan het onthaal of online
 • Bezoekers dragen een chirurgisch mondmasker tijdens het bezoek
 • Bewoners dragen enkel nog een mondmasker bij het verlaten van de afdeling
 • Bezoek: met maximum 4 personen i.f.v. de oppervlakte van de kamer
 • Verjaardag of speciale gelegenheid: bezoek met meer dan 4 personen => het reserveren van een zaaltje is mogelijk
 • Animatie-activiteiten worden nog steeds per leefgroep georganiseerd (evaluatie 31 maart)
 • Mengen van leefgroepen en afdelingen wordt enkel toegelaten voor de misviering mits het dragen van een mondmasker en het houden van de nodige afstand.
 • Wanneer liever niet op bezoek?
  Wanneer je een hoog-risicocontact gehad hebt of één van deze symptomen vertoont:
  - keelpijn
  - vermoeidheid
  - hoofdpijn
  - koorts
  - hoest
  - geur/smaakverlies

In geval van twijfel kan een zelftest hulp bieden. Indien er belangrijke redenen zijn om na een hoog-risicocontact toch op bezoek te komen dan kan dit na afspraak met het afdelingshoofd.

Bij nieuwe informatie houden wij u zeker op de hoogte.

Vriendelijke groeten,

Namens alle medewerkers en de directie.

 

Update 10/02/2022

Beste bewoners en familieleden,

Het coronavirus is nog steeds in ons woonzorgcentrum aanwezig. Afgelopen dinsdag zijn er 6 bewoners getest op afdeling ’t pleintje. Helaas waren deze allen positief. Gelukkig vallen de symptomen mee. Vandaag zijn er ook drie nieuwe besmettingen op afdeling ’t veldeke en één op afdeling ’t pleintje. Op afdeling maalbeek zijn er momenteel nog 3 bewoners die bijna op het einde van hun besmetting zijn. Op afdeling bloemenveld en afdeling keiberg zijn geen besmettingen aanwezig. De familieleden van deze bewoners zijn allen op de hoogte gebracht. Qua personeel zijn er momenteel twee medewerkers afwezig wegens corona.

Om het personeel extra te bedanken voor hun inzet tijdens deze coronaperiode worden zij getrakteerd met een foodtruck zowel vandaag als morgen.

Op Valentijn worden de koppels (bewoners en hun partner) extra in de watten gelegd met een verwenmandje.

Voorlopig blijven daarom nog steeds onderstaande maatregelen van kracht:

 • Afstand tussen de bewoners aan tafel van 1.5m
 • Dragen van mondmaskers door bewoners tijdens het bezoek en in de gangen op eigen afdeling
 • Sluiting cafetaria voorlopig tot en met 18/02 (bewoners kunnen steeds een drankje bestellen: dit wordt dan naar de kamer gebracht)
 • Geen misvieringen tot en met 18/02
 • Activiteiten worden enkel nog per leefgroep georganiseerd
 • Mengen van leefgroepen en afdelingen wordt vermeden

Bij nieuwe informatie houden wij u zeker op de hoogte.

Vriendelijke groeten,

Namens alle medewerkers en de directie.

Update 21/01/2022

Beste bewoners en familieleden,

Helaas blijft het coronavirus ook bij ons in het woonzorgcentrum aanwezig. Op afdeling bloemenveld was er aan het begin van deze week een bewoner met symptomen. De sneltest alsook de PCR-test waren positief. Op basis daarvan is er over gegaan tot een testing van de bewoners die een “hoogrisico-contact” hebben gehad. Deze vier bewoners testten op hun sneltest negatief maar op de PCR-test testte één bewoner positief. Vandaag is er nog een testing uitgevoerd bij de overige bewoners aan kant 1. Ook daar is er één positieve sneltest. De resultaten van de PCR-testen weten we morgen. De drie bewoners in kwestie blijven op hun kamer in isolatie. De overige bewoners verblijven zoveel mogelijk op hun kamer. Voor de maaltijden mogen ze in de leefruimte eten mits allen apart aan een tafel en overig contact is te vermijden.

Bezoek blijft mogelijk maar ook hier vragen we de contacten te beperken en zeer voorzichtig te zijn. Op de overige afdelingen zijn er momenteel geen besmettingen.

Voorlopig blijven dezelfde onderstaande maatregelen van kracht:

 • Afstand tussen de bewoners aan tafel van 1.5m
 • Dragen van mondmaskers door bewoners tijdens het bezoek en in de gangen op eigen afdeling
 • Sluiting cafetaria voorlopig tot en met 31/01 (bewoners kunnen steeds een drankje bestellen: dit wordt dan naar de kamer gebracht)
 • Geen misvieringen tot en met 31/01
 • Activiteiten worden enkel nog per leefgroep georganiseerd
 • Mengen van leefgroepen en afdelingen wordt vermeden

Bij nieuwe informatie houden wij u zeker op de hoogte.

Aan allen een fijn weekend.

 

Vriendelijke groeten,

Namens alle medewerkers en de directie”
 

Update 12/01/2022
 

Beste bewoners en familieleden,
 

Gisteren is er een hertesting uitgevoerd in leefgroep 1 afdeling ’t veldeke. Hierbij blijken nog twee bewoners positief. Zij blijven nog voor één week in quarantaine op hun kamer. De andere bewoners die negatief getest zijn, mogen vanaf vandaag hun kamer verlaten. De bewoners die vorige week respectievelijk maandag en dinsdag positief testten, mogen eind deze week uit quarantaine. De bewoners vertonen gelukkig geen of lichte symptomen en verkeren in goede gezondheid.

Voorlopig blijven onderstaande maatregelen van kracht:

 • Afstand tussen de bewoners aan tafel van 1.5m
 • Dragen van mondmaskers door bewoners tijdens het bezoek en in de gangen op eigen afdeling
 • Sluiting cafetaria voorlopig tot en met 23/01 (bewoners kunnen steeds een drankje bestellen: dit wordt dan naar de kamer gebracht)
 • Geen misvieringen tot en met 23/01
 • Activiteiten worden enkel nog per leefgroep georganiseerd
 • Mengen van leefgroepen en afdelingen wordt vermeden

Ondanks het coronavirus proberen we het dagelijks leven voor de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken.  Er worden nog steeds activiteiten georganiseerd. Deze zijn wel beperkter daar ze per leefgroep georganiseerd worden. Als nieuwjaarsreceptie hebben alle bewoners voor hun middagmaal een hapje en een drankje gekregen per leefgroep. Zie onderstaande sfeerfoto’s.
 

Bij eventuele veranderingen van de situatie houden wij jullie zeker op de hoogte.

Vriendelijke groeten,
Namens alle medewerkers en de directie.


 

 

Update 04/01/2022
 

Beste bewoners en familieleden,


Helaas zijn er nog twee bijkomende gevallen van corona bij onze bewoners. Het gaat voorlopig om één bewoner op afdeling ’t veldeke en één bewoner op afdeling maalbeek. Bij de bewoners die een hoogrisicocontact hebben gehad, is al een sneltest uitgevoerd. Deze resultaten waren negatief. Bij hen wordt op dag 5 (vrijdag) een PCR-test afgenomen. In afwachting verblijven deze bewoners in quarantaine. De familie van deze bewoners zijn op de hoogte gebracht.


Bij alle medewerkers die contact hebben gehad met deze bewoners is gisteren een sneltest afgenomen alsook een PCR-test vandaag. Hierbij zijn jammer genoeg twee medewerkers positief op hun sneltest. 
Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn in overleg met onze CRA Dokter Bart Bruynbroeck volgende richtlijnen ingevoerd:

 • Afstand tussen de bewoners aan tafel van 1.5m
 • Dragen van mondmaskers door bewoners tijdens het bezoek en in de gangen op eigen afdeling
 • Sluiting cafetaria voorlopig tot en met 18/01 (bewoners kunnen steeds een drankje bestellen: dit wordt dan naar de kamer gebracht)
 • Geen misvieringen tot en met 18/01
 • Activiteiten worden enkel nog per leefgroep georganiseerd
 • Mengen van leefgroepen en afdelingen wordt vermeden

De bezoekregeling blijft bestaan. We benadrukken hierbij nog eens ten zeerste het belang om het aantal contacten te beperken, het correct dragen van het mondmasker tijdens het gehele bezoek, alsook een goede handhygiëne toe te passen.

Bij eventuele wijzigingen houden wij jullie zeker op de hoogte. Samen met u hopen we dat we het virus onder controle krijgen.
 

Vriendelijke groeten,

Namens alle medewerkers en de directie.

Update 30/12/2021


Beste bewoners en familieleden,

 

Sinds Kerstmis zijn we geconfronteerd met twee nieuwe gevallen van coronabesmettingen in ons huis. De beide bewoners zijn allebei gehuisvestigd op de afdeling Bloemenveld en liggen in quarantaine, éen van hen is gehospitaliseerd in het ziekenhuis. De medebewoners die in contact zijn gekomen hebben allemaal een sneltest en een pcr-test (op dag 1 en dag 5) ondergaan en zijn allemaal negatief. De collega’s werden tevens getest en zijn op éen na negatief. Deze collega zit in quarantaine thuis. Al de regels en procedures van het Agentschap Zorg en Gezondheid m.b.t. een covidbesmetting worden strikt uitgevoerd en gevolgd op de afdeling. Wij hopen dat dit beperkt blijft tot deze gevallen.
 

Dit zeer spijtig voorval maakt ons erop attent dat Covid nog steeds een reëel gevaar is. Hierdoor doe ik terug een warme oproep naar alle collega’s/medewerkers/vrijwilligers/bewoners en familieleden om de regels strikt te volgen. De basisregels zijn mondmaskers, handhygiëne en social distance. Wij willen u ook vragen bij elk mogelijk symptoom van verkoudheid of griep uw huisarts te raadplegen. Wij houden jullie verder op de hoogte maar hopen oprecht dat het bij deze gevallen blijft.

Verder willen wij van de gelegenheid gebruik maken om iedereen een fijn oudejaar en een gezond en gelukkig nieuwjaar toe te wensen.

Fijn weekend.

Vriendelijke groeten,

Namens alle medewerkers en de directie.

 

Update 24/12/2021
 

Beste bewoners en familieleden,

We zijn blij dat we ondanks de huidige situatie rond corona toch kerst en nieuwjaar kunnen vieren. Hierbij moeten we natuurlijk wel zeer voorzichtig zijn. Zoals aanbevolen zou het fijn zijn dat de regels goed worden opgevolgd. Het is fantastisch dat u dit jaar als bewoner tijdens de feestdagen naar uw familie of vrienden thuis kan gaan om dit te vieren. Als extra voorzorgsmaatregel gaat de verpleegkundige na terugkomst en op dag 5 na het bezoek voor de zekerheid een sneltest doen. Ook zal u tijdens de maaltijdmomenten in de eetruimte tot 5 dagen na uw bezoek de nodige afstand moeten bewaren van de andere bewoners.

We hopen ook dat u als vriend of familie voor het feest een sneltest zal doen, net zoals aangeraden door de overheid.

Verder willen wij van de gelegenheid gebruik maken om  iedereen fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar toe te wensen.

Fijn weekend!

Vriendelijke groeten,

Namens alle medewerkers en de directie.
 

Update 21/12/2021

Beste bewoner en familieleden,
 

In bijlage kan u de communicatiebrief vinden die morgen zal worden uitgehangen in kader van de indexering van de dagprijzen.
Bij eventuele vragen mag u altijd contact opnemen met ons.
 

Vriendelijke groeten,

Namens de directie.

Update 02/12/2021
 

Beste bewoners en familieleden,
 

De ouderenweek is goed verlopen. Onze bewoners hebben er enorm van genoten. Gisteren hebben onze medewerkers een boosterprik gekregen. Gezien de huidige toestand met betrekking tot corona wensen wij de voorzorgsmaatregelen nog eens extra te benadrukken. Het ontsmetten en/of wassen van de handen bij binnenkomst zijn in eerste instantie van groot belang. We vragen ook aan iedereen om het chirurgisch mondneusmasker correct te dragen. Dit geldt vanaf heden ook voor kinderen vanaf 6 jaar. Aangezien er momenteel veel besmettingen zijn in scholen raden wij het dragen van mondmaskers voor alle kinderen aan, alsook de bezoeken met kinderen te beperken. 

December is aangebroken. Een maand vol feestdagen. Onze online kerstmarkt is ook van start gegaan. Door de inzet van onze medewerkers en vrijwilligers zijn er heel veel leuke kerstcadeautjes en versnaperingen te koop. U kan dit vinden op onze website https://www.sintantoniuszaventem.be/?page=pagina2605 of op onze facebookpagina. Ook staan er tal van fijne kook-, turn- en zangactiviteiten op het programma. Onze kok voorziet op kerstdag een speciaal menu om deze dag extra feestelijk te maken. We hopen allemaal dat de coronacijfers in de samenleving zullen verbeteren, zodat iedereen fijne feestdagen kan beleven.
 

Vriendelijke groeten,
Namens alle medewerkers

Enkele sfeerfoto’s van de ouderenweek
 
 
 

Update 15/11/2021
 

Beste bewoners en familieleden,
 

Het Agentschap Zorg & Gezondheid heeft vorige week de regels met betrekking tot de toegang van de cafetaria aangepast. Ook wij als woonzorgcentrum zijn verplicht om de regels van de horeca te volgen. Dit houdt in dat indien u als bezoeker in de cafetaria wenst te komen u een corona safe ticket moet kunnen voorleggen. Een vrijwilliger of een medewerker zal het corona safe ticket van iedere bezoeker vanaf maandag 15 november scannen. Indien u deze niet kan voorleggen mag u helaas niet toetreden tot de cafetaria. Bedankt voor jullie begrip en medewerking.
 

Deze week is het ouderenweek, ook wel de week van de derde leeftijd. We kijken er allemaal naar uit om alle bewoners nog eens extra te verwennen. Op onderstaande affiche hebben jullie het beknopte overzicht van het geplande programma.
 

Vriendelijke groeten,

Namens alle medewerkers.

Update 29/10/2021

Beste bewoners en familieleden,
 

Zoals u waarschijnlijk al vernomen heeft, blijven de coronacijfers in de samenleving stijgen en worden daarom de richtlijnen terug aangepast. We zijn blij u te melden dat in ons woonzorgcentrum zowel de bewoners als onze medewerkers voorlopig gespaard blijven. Het Agentschap Zorg & Gezondheid heeft ons gisteren op de hoogte gebracht dat ook wij als woonzorgcentrum de regels moeten verstrengen. Vanaf 1 november is het verplicht als bezoeker om overal een mondmasker te dragen tijdens uw volledige aanwezigheid in het woonzorgcentrum.

Ook is het aangeraden dat u als bewoner een mondmasker draagt op de kamer als u bezoek krijgt. We benadrukken nogmaals het belang van goede handhygiëne en hopen zo als woonzorgcentrum coronavrij te blijven. Bedankt allemaal voor jullie medewerking hieraan.

Gisteren werd door de keukenmedewerkers een frietdag georganiseerd. De bewoners hebben genoten van een friet met een cervela/boulet en daarbij verse tartaar, mayonaise of cocktailsaus en natuurlijk een pintje! Het was een groot succes, wat zichtbaar is op onderstaande foto.

De derde week van november is het ouderenweek. Op het programma staat een lekker ontbijt, pannenkoekennamiddag, line-dans, een knuffelboerderij en nog veel meer leuke activiteiten. We hopen dat dit allemaal kan blijven doorgaan. Bij wijzigingen houden wij u zeker op de hoogte.

Vriendelijke groeten,

Namens alle medewerkers

Update 29/09/2021
 

Derde coronavaccin 29/09/2021

Beste bewoners en familieleden,                                                                                                          

Zoals u vernomen heeft in de media kunnen alle bewoners in het woonzorgcentrum een derde coronavaccin ter plaatse krijgen. Na overleg met het vaccinatiecentrum van Zaventem en onze CRA Dr. B. Bruynbroeck zal voor ons woonzorgcentrum vermoedelijk de vaccinatie doorgaan op donderdag 7 oktober in de loop van de voormiddag. We raden het derde vaccin ten zeerste aan. Indien u als bewoner of familielid liever toch geen derde vaccin wenst,  mag u het afdelingshoofd hierover aanspreken. Indien de datum van de vaccinatie toch nog zou wijzigen houden wij u zeker op de hoogte.
 

Alvast bedankt.

Vriendelijke groeten,

Namens alle medewerkers en de directie.

 

Update 16/09/2021
 

Beste bewoners en familieleden,     
                                                                                                     
Het is mogelijk dat u in aanmerking komt voor een derde coronavaccin. Om te weten of u in aanmerking komt, kan u altijd navraag doen bij uw huisarts. U gaat hiervan ook persoonlijk een uitnodiging krijgen en u gaat zich hiervoor moeten registreren en naar het vaccinatiecentrum moeten gaan. Indien het voor u onmogelijk is om zich naar het aangegeven vaccinatiecentrum te begeven,  mag u dit laten weten aan het afdelingshoofd. Wij gaan in overleg met onze huisarts (CRA) Dr. B. Bruynbroeck en het vaccinatiecentrum bekijken dat het vaccin in ons woonzorgcentrum ter plaatse kan gegeven worden.

 

Vanaf vandaag verwelkomen we 'Tante Anne' in ons woon- en zorgcentrum. Zij staat momenteel aan het onthaal en zal elke week zo'n 5 (nieuwe) vragen klaar hebben voor onze bewoners. Zij gaat regelmatig eens van locatie veranderen. Dus kom gerust eens langs (met je familielid) om uw mening als bewoner te geven over de verschillende thema's. Tijdens de eerste weken zullen de vragen gericht zijn op het thema voeding. Er zal maandelijks ook een terugkoppeling van de resultaten zijn en indien nodig komt er dan een voorstel tot verbetering.

Alvast bedankt en veel plezier met de interactie met tante Anne!


 

Op vrijdag 15 oktober organiseren wij, net zoals vorig jaar, een pastaverkoop! Jullie kunnen kiezen uit 4 verschillende pastagerechten. De bestelde pasta kan afgehaald worden op vrijdag 15 oktober tussen 10u en 16u30 in het WZC. Gelieve ten laatste vrijdag 8 oktober uw bestelling door te geven. Dit kan per e-mail: ann.vandaele@sintantoniuszaventem.be of u mag onderstaande flyer ingevuld deponeren in de brievenbus aan het onthaal van het WZC.


Alvast bedankt en SMAKELIJK!


Vriendelijke groeten,

Namens de medewerkers en de directie

Update 06/08/2021

Beste bewoners en familieleden,

 

De tweede maand van de zomervakantie is aangebroken en alles verloopt goed in ons woonzorgcentrum. Samen met de bewoners kijken we uit naar het mosselfestijn volgende week donderdag. Op 15 augustus vieren wij de verjaardag van een 100-jarige bewoonster. Altijd een speciaal moment in ons woonzorgcentrum.

Jammer genoeg zijn we vandaag zeer geschokt door het nieuws dat een woonzorgcentrum in onze gemeente zwaar getroffen is door een uitbraak van een coronavariant. Dit maakt ons ten zeerste bewust dat we nog steeds voorzichtig moeten zijn in onze contacten en in de omgang met onze bewoners, desondanks de vaccinatiegraad. Daarom willen wij nog eens benadrukken dat handhygiëne en het dragen van een mondmasker van groot belang zijn. 


Onderstaande vindt u beknopt een overzicht van de bezoekmaatregelen:

- Maximum 2 bezoekers per keer toegelaten (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend) wegens de oppervlakte van de kamer.

Bezoekers: 8 knuffelcontacten (vast) / sociale contacten (wisselend)

- Mondmasker: knuffelcontact: ten zeerste aangeraden /  sociale contacten: verplicht

- Bezoekmoment: Alle dagen is er bezoek mogelijk en dit op ieder mogelijk moment.
 

Tijdens het cafetariabezoek vragen wij uitdrukkelijk om als bewoner enkel met uw eigen bezoek aan tafel te zitten. Het is niet mogelijk om met verschillende bewoners en hun bezoekers aan één tafel te zitten.

 

Alle bezoeken worden toch nog steeds op voorhand geregistreerd via keyplanner, alsook afgetekend aan het onthaal. Dit is nog steeds in functie van een contactopsporing in geval van een eventuele besmetting.

 

Bedankt voor uw medewerking. We wensen u allen nog fijne zomermaanden!


Vriendelijke groeten,

Namens de medewerkers en de directie


Nog enkele sfeerfoto’s van ons animatieteam:

Hapjes maken:

 

 

Filmnamiddag:


Een lekkere mocktail:

 

Update 30/06/2021
 

Communicatiebrief 30.06.2021

Beste bewoners en familieleden,
 

Vanaf 1 juli (vandaag) is er een kleine wijziging in de bezoekregeling omtrent het aantal contacten. Elke bewoner kan het aantal nauwe contacten hebben volgens de interfederale bepalingen. Momenteel zijn dit er 8. Ook zal de cafetaria vanaf 10 juli dagelijks open zijn. Hieronder in het kort de uitleg.

-Bezoekers: 8 knuffelcontacten (vast per 2 weken) + sociale contacten (wisselend)

-Bezoekmoment: Alle dagen is er bezoek mogelijk en dit op ieder mogelijk moment.

Maximum 2 bezoekers per keer toegelaten wegens de oppervlakte van de kamer, dit geldt ook voor het cafetariabezoek.  Zie onderstaande voorbeelden:

=> 2 knuffelcontacten (uit dezelfde bubbel)

=>1 knuffelcontact+1 sociaal contact

=>2 sociale contacten

=> 1 knuffelcontact

=> 1 sociaal contact
 

- Cafetaria:

=> Vanaf 11 juli open van maandag tot en met zondag tussen 14u en 16u.

=> 51 zitplaatsen + 7 plaatsen zithoek

=> terras buiten

=> bij warm weer: zonnehoedjes/zonnecrème beschikbaar aan het onthaal

=> bediening aan tafel

=> regels die gelden volgens de nationale richtlijnen
 

Overige maatregelen:

Alle bezoeken worden toch nog steeds op voorhand geregistreerd via keyplanner, alsook afgetekend aan het onthaal. Dit is nog steeds in functie van een contactopsporing in geval van een eventuele besmetting. U kan via keyplanner een bezoek plannen tussen 8u en 21u. Indien u graag op een ander moment op bezoek komt, is dit geen enkel probleem.

De uitgebreide bezoekregeling kan u op de volgende pagina vinden.

Wij wensen iedereen aangename zomermaanden toe.

Vriendelijke groeten,

Namens de medewerkers en de directie

 

Basisregels voor bezoek aan woonzorgcentra: vanaf 9 juni 2021

 • Bezoek: alle dagen is bezoek mogelijk
 • Wandelbezoek: alle dagen is een wandelbezoek mogelijk
 • Bezoekuur: heel de dag
 • Duur bezoek: onbeperkt
 • Per bezoekmoment maximum 2 bezoekers per bewoner op de kamer toegelaten, in de binnentuin, voor een wandeling of cafetariabezoek (openingsuren: ma, wo, vr: 14-16u capaciteit cafetaria 51 zitplaatsen/7 plaatsen zithoek personen vanaf 11 juli maandag tot en met zondag  14u - 16u
 • Bezoekers: 8 knuffelcontacten: knuffelcontacten mogen samen op bezoek (vast per 2 weken)+ sociale contacten op bezoek(wisselend) 
 • Huisdieren toegelaten.

 

Het bezoek gebeurt op afspraak en per afdeling via onderstaande linken:

 

https://sintantoniuszaventem.keyplanner.be/bloemenveld

https://sintantoniuszaventem.keyplanner.be/maalbeek

https://sintantoniuszaventem.keyplanner.be/veldeke

https://sintantoniuszaventem.keyplanner.be/keiberg

https://sintantoniuszaventem.keyplanner.be/pleintje

 • Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker/ bewoner gedurende 14 dagen niet positief getest is.  
 • In principe raden wij bezoek af bij bewoners met een (vermoedelijke) Covid-besmetting (behoudens uitzondering, bijvoorbeeld palliatieve patiënten).  Indien toch gewenst moet de nodige beschermingskledij gedragen worden.
 • Een correcte handhygiëne is verplicht. Bezoekers wassen en ontsmetten voor en na het bezoek hun handen. Hiervoor zijn de nodige middelen voorzien.
 • De knuffelcontacten dragen tijdens het bezoek op de kamer niet noodzakelijk een chirurgisch mondmasker (wel aanbevolen)
 • De bezoekers dragen een chirurgisch mondmasker dat ze zelf meebrengen.
 • Elk bezoek wordt geregistreerd (met aandacht voor de privacyregels).
   

Hoe verloopt het bezoek:

  • De bezoekers ontsmetten en wassen handen.
  • Registratie aan onthaal: de gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt, dan in het kader van contactonderzoek
  • Men verplaatst zich enkel in de gang om naar de binnentuin te gaan, te wandelen buitenshuis, om naar de uitgang te gaan of om iets te gaan drinken in de cafetaria.
  • Bij het verlaten van het WZC worden handen ontsmet aan de inkom.
    

Uitgangsregeling:

Een bewoner kan steeds het woon- en zorgcentrum verlaten voor een zakelijke afspraak, tandartsbezoek, consultatie, kappersbezoek of voor een familiebezoek.

Volgende maatregelen moeten toegepast worden:

 • Melden aan de afdeling dat men een afspraak heeft buitenshuis
 • Toepassen van de sociale afstand van 1.5m (ook in de auto)
 • Dragen van een chirurgisch mondmasker (volgens nationaal geldende richtlijnen) en toepassen van hygiënemaatregelen
 • Bezoeken: rekening houden met het aantal contacten zoals vermeld in de nationaal geldende richtlijnen
 • Na een wandeling/familiebezoek mag de bewoner door bezoeker terug naar de kamer gebracht worden, mits het terug ontsmetten en wassen van de handen.
   

Update 08/06/2021
 

Communicatiebrief 08.06.2021
 

Beste bewoners en familieleden,

Vorige week is er op donderdagavond terug een update gekomen met betrekking tot de maatregelen. Vanaf woensdag 9 juni zijn er bijkomende aanpassingen in de bezoekregeling.

- Bezoekers: 4 knuffelcontacten (vast per 2 weken) + sociale contacten (wisselend)

- Bezoekmoment: Alle dagen is er bezoek mogelijk en dit op ieder mogelijk moment.

Maximum 2 bezoekers per keer toegelaten wegens de oppervlakte kamer, dit geldt ook voor het cafetariabezoek. Zie onderstaande voorbeelden:

=> 2 knuffelcontacten (uit dezelfde bubbel)

=>1 knuffelcontact+1 sociaal contact

=>2 sociale contacten

=> 1 knuffelcontact

=> 1 sociaal contact

- Cafetaria:

=> open op ma-woe-vr 14-16u

=> uitzonderlijk open op zondag 13 juni voor Vaderdag tussen 14-16u

=> vanaf 17 juni ook open op di &do 14-16u

=> 51 zitplaatsen + 7 plaatsen zithoek

=> terras buiten

=> bij warm weer: zonnehoedjes/zonnecrème beschikbaar aan het onthaal

=> bediening aan tafel

=> regels die gelden volgens de nationale richtlijnen

Overige maatregelen:

Alle bezoeken worden nog steeds op voorhand geregistreerd via keyplanner, alsook afgetekend aan het onthaal. U kan via keyplanner een bezoek plannen tussen 8u en 21u. Indien u graag op een ander moment op bezoek komt, is dit geen enkel probleem.

Er zal geen vrijwilliger meer aan het onthaal zitten om u te begeleiden. Wij zijn hen zeer dankbaar voor de grote hulp tijdens de afgelopen periode. De uitgebreide bezoekregeling kan u op de volgende pagina vinden.

Vriendelijke groeten,

Namens de medewerkers en de directie
 

Basisregels voor bezoek aan woonzorgcentra: vanaf 9 juni 2021

 • Bezoek: alle dagen is bezoek mogelijk
 • Wandelbezoek: alle dagen is een wandelbezoek mogelijk
 • Bezoekuur: heel de dag
 • Duur bezoek: onbeperkt
 • Per bezoekmoment maximum 2 bezoekers per bewoner op de kamer toegelaten, in de binnentuin, voor een wandeling of cafetariabezoek (openingsuren: ma, wo, vr: 14-16u capaciteit cafetaria 51 zitplaatsen/7 plaatsen zithoek personen vanaf 15 juni ma-di-wo-do-vr 14-16u)
 • Bezoekers: 4 knuffelcontacten: knuffelcontacten mogen samen op bezoek (vast per 2 weken)+ sociale contacten op bezoek(wisselend) 
 • Huisdieren toegelaten.

Het bezoek gebeurt op afspraak en per afdeling via onderstaande linken:

https://sintantoniuszaventem.keyplanner.be/bloemenveld

https://sintantoniuszaventem.keyplanner.be/maalbeek

https://sintantoniuszaventem.keyplanner.be/veldeke

https://sintantoniuszaventem.keyplanner.be/keiberg

https://sintantoniuszaventem.keyplanner.be/pleintje

 • Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker/ bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoont, noch een laag/hoog-risicocontact is en in de afgelopen 14 dagen niet positief getest is.  
 • In principe raden wij bezoek af bij bewoners met een (vermoedelijke) Covid-besmetting (behoudens uitzondering, bijvoorbeeld palliatieve patiënten).  Indien toch gewenst moet de nodige beschermingskledij gedragen worden.
 • Een correcte handhygiëne is verplicht. Bezoekers wassen en ontsmetten voor en na het bezoek hun handen. Hiervoor zijn de nodige middelen voorzien.
 • De bewoners dragen liefst een stoffen/chirurgisch mondmasker
 • De knuffelcontacten dragen niet noodzakelijk een chirurgisch mondmasker (wel aanbevolen)
 • De bezoekers dragen een chirurgisch mondmasker dat ze zelf meebrengen.
 • Elk bezoek wordt geregistreerd (met aandacht voor de privacyregels).

Hoe verloopt het bezoek:

  • De bezoekers ontsmetten en wassen handen.
  • Registratie aan onthaal: de gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt, dan in het kader van contactonderzoek
  • Tijdens het bezoek blijft men op de kamer. Men verplaatst zich enkel in de gang om naar de binnentuin te gaan ,om naar de uitgang te gaan of om iets te gaan drinken in de cafetaria
  • Bij het verlaten van het WZC worden handen ontsmet aan de inkom.

Uitgangsregeling:

Een bewoner kan steeds het woon- en zorgcentrum verlaten voor een zakelijke afspraak, tandartsbezoek, consultatie, kappersbezoek of voor een familiebezoek. Een medewerker brengt uw familielid naar het onthaal.

Volgende maatregelen moeten toegepast worden:

 • Melden aan de afdeling dat men een afspraak heeft buitenshuis
 • Toepassen van de sociale afstand van 1.5m (ook in de auto)
 • Dragen van een chirurgisch mondmasker en toepassen van hygiënemaatregelen
 • Bezoeken: rekening houden met het aantal contacten zoals vermeld in de nationaal geldende richtlijnen
 • Na een wandeling/familiebezoek mag de bewoner door bezoeker terug naar de kamer gebracht worden, mits het terug ontsmetten en wassen van de handen.

Update 04/05/2021

 

Communicatiebrief 04/05/2021

Beste bewoners en familieleden,

Vorige week woensdag zijn er nieuwe maatregelen in het nieuws verschenen. Afgelopen vrijdag hebben wij van het Agentschap Zorg- en Gezondheid de aangepaste maatregelen gekregen voor het woonzorgcentrum. Vanaf zaterdag 8 mei zijn er bijkomende aanpassingen in de bezoekregeling:

- Bezoekers: 2 knuffelcontacten (vast per 2 weken) + 2 sociale contacten (wisselend)

- Bezoekmoment: maximum 2 bezoekers per keer toegelaten wegens de oppervlakte kamer; zie onderstaande voorbeelden:

=> 2 knuffelcontacten (uit dezelfde bubbel)

=>1 knuffelcontact+1 sociaal contact

=>2 sociale contacten

=> 1 knuffelcontact

=> 1 sociaal contact
 

- Cafetaria:

=> open op ma-woe-vr 14-16u

=> duur cafetariabezoek voor bezoekers: max. 30 min: zodat iedereen aan bod kan komen

=> 51 zitplaatsen + 7 plaatsen zithoek

=> bediening aan tafel

=> regels die gelden volgens de nationale richtlijnen

Overige maatregelen:

-Tijdens de week: de voordeur gaat automatisch open tijdens openingsuren onthaal(8-16u)

-Alle bezoeken worden nog steeds geregistreerd via keyplanner

-Alle dagen is een kamerbezoek mogelijk (behalve zaterdag)

-Wandelbezoeken blijven dagelijks mogelijk (de bewoner wordt naar beneden gebracht door een mw)

-Na een wandeling mag u de bewoner naar de kamer begeleiden

-Familiebezoek thuis is ook mogelijk. Wij geven hierbij de voorkeur aan een tuinbezoek

-Dit familiebezoek gaat door met het aantal personen dat geldt volgens de nationale richtlijnen

De uitgebreide bezoekregeling kan u op de volgende pagina vinden.
 

Vriendelijke groeten,

Namens de medewerkers en de directie


Basisregels voor bezoek aan woonzorgcentra: vanaf 8 mei 2021

 • Bezoek: alle dagen is bezoek mogelijk, behalve zaterdag
 • Wandelbezoek: dagelijks te boeken 9u30-17u30
 • Bezoek: alle dagen (maandag tot en met vrijdag) is bezoek mogelijk (13u00 - 16u15) behalve op zaterdag. Maandag- en woensdagavond van 18u00 - 20u00. En tenslotte zondag tussen 12u45 en 16u15.
 • Duur bezoek: onbeperkt=> ’s middags tot 17u en ’s avonds tot 20u30
 • Per bezoekmoment maximum 2 bezoekers per bewoner op de kamer toegelaten, in de binnentuin, voor een wandeling of cafetariabezoek (openingsuren: ma, wo, vr: 14-16u capaciteit cafetaria 51 zitplaatsen/7 plaatsen zithoek personen).
 • Bezoekers: 2 knuffelcontacten: knuffelcontacten mogen samen op bezoek (vast per 2 weken)+ 2 sociale contacten op bezoek(wisselend) 
 • Huisdieren toegelaten.

Het bezoek gebeurt op afspraak en per afdeling via onderstaande linken:

https://sintantoniuszaventem.keyplanner.be/bloemenveld

https://sintantoniuszaventem.keyplanner.be/maalbeek

https://sintantoniuszaventem.keyplanner.be/veldeke

https://sintantoniuszaventem.keyplanner.be/keiberg

https://sintantoniuszaventem.keyplanner.be/pleintje

 • Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker/ bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoont, noch een laag/hoog-risicocontact is en in de afgelopen 14 dagen niet positief getest is. 
 • In principe raden wij bezoek af bij bewoners met een (vermoedelijke) Covid-besmetting (behoudens uitzondering, bijvoorbeeld palliatieve patiënten).  Indien toch gewenst moet de nodige beschermingskledij gedragen worden.
 • Een correcte handhygiëne is verplicht. Bezoekers wassen en ontsmetten voor en na het bezoek hun handen. Hiervoor zijn de nodige middelen voorzien.
 • De bewoners dragen liefst een stoffen/chirurgisch mondmasker(bij nauw contact).
 • De knuffelcontacten dragen niet noodzakelijk een chirurgisch mondmasker (wel aanbevolen)
 • De bezoekers dragen een chirurgisch mondmasker dat ze zelf meebrengen.
 • Elk bezoek wordt geregistreerd (met aandacht voor de privacyregels).
 • De was alsook andere zaken mogen op het moment van het bezoek worden meegenomen.

Hoe verloopt het bezoek:

  • Een onthaalmedewerker vraagt aan bezoeker(s) om handen te ontsmetten en eigen mondmasker aan te doen.
  • Er wordt aan de bezoekers gevraagd om handen te wassen.
  • Registratie aan onthaal: de gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt, dan in het kader van contactonderzoek
  • Indien men wil gaan wandelen buiten WZC/of in binnentuin wordt in de kamer op de bel gedrukt(rode knop) en een mw zal de bewoner klaarmaken.
  • Tijdens het bezoek blijft men op de kamer. Men verplaatst zich enkel in de gang om naar de binnentuin te gaan ,om naar de uitgang te gaan of om iets te gaan drinken in de cafetaria (max. 30 min).
  • Bij het verlaten van het WZC worden handen ontsmet aan de inkom.

Uitgangsregeling:

Een bewoner kan steeds het woon- en zorgcentrum verlaten voor een zakelijke afspraak, tandartsbezoek, consultatie, kappersbezoek of voor een familiebezoek. Een medewerker brengt uw familielid naar het onthaal.

Volgende maatregelen moeten toegepast worden:

 • Melden aan de afdeling dat men een afspraak heeft buitenshuis
 • Toepassen van de sociale afstand van 1.5m (ook in de auto)
 • Dragen van een chirurgisch mondmasker en toepassen van hygiënemaatregelen
 • Familiebezoek: de voorkeur gaat uit naar een bezoek buiten in de tuin/ bezoek binnen (af te raden)
 • Bezoeken: rekening houden met het aantal contacten zoals vermeld in de nationaal geldende richtlijnen
 • Na een wandeling/familiebezoek mag de bewoner door bezoeker terug naar de kamer gebracht worden, mits het terug ontsmetten en wassen van de handen.

Update 28/04/2021

Communicatiebrief 28/04/2021

Beste bewoners en familieleden,

Corona houdt jammer genoeg onze samenleving nog steeds in de greep. In ons woonzorgcentrum trachten we ondanks de strenge hygiënische maatregelen en bezoekregeling toch een zo’n aangenaam mogelijk verblijf aan te bieden. Vorige week zijn de bewoners extra in de watten gelegd met verwenontbijten. Ze hebben hier heel erg van genoten (zie foto’s).

Vanaf maandag 3 mei zijn er enkele versoepelingen in de bezoekregeling.

De veranderingen zijn:

- Tijdens de week: de voordeur gaat automatisch open tijdens openingsuren onthaal (8-16u)

- Alle bezoeken worden nog steeds geregistreerd via keyplanner

- Alle dagen is een kamerbezoek mogelijk (behalve zaterdag)

- Wandelbezoeken blijven dagelijks mogelijk (de bewoner wordt naar beneden gebracht door een medewerker)

- Na een wandeling mag u de bewoner naar de kamer begeleiden

- Familiebezoek thuis is ook mogelijk. Wij geven hierbij de voorkeur aan een tuinbezoek

- Dit familiebezoek gaat door met het aantal personen dat geldt volgens de nationale richtlijnen

De uitgebreide bezoekregeling kan u op de volgende pagina vinden.

We benadrukken dat zolang de vaccinatiegraad in onze samenleving nog zeer beperkt is, dat wij nog steeds voorzichtig moeten zijn voor het coronavirus. Wij moeten alert blijven voor ziektesymptomen. Ook met een vaccin kan men nog steeds besmet geraken of iemand anders besmetten. Door jullie continue medewerking is de situatie in ons woonzorgcentrum onder controle waarvoor dank.
 

Vriendelijke groeten,

Namens de medewerkers en de directie
 

   

Basisregels voor bezoek aan woonzorgcentra: vanaf 3 mei 2021

• Bezoek: alle dagen (maandag tot en met vrijdag) is bezoek mogelijk (13u00 - 16u15) behalve op zaterdag. Maandag- en woensdagavond van 18u00 - 20u00. En tenslotte zondag tussen 12u45 en 16u15.

• Wandelbezoek: dagelijks te boeken 9u30-17u30

• Duur bezoek: onbeperkt=> ’s middags tot 17u en ’s avonds tot 20u30

• Per bezoekmoment maximum 2 bezoekers per bewoner op de kamer toegelaten, in de binnentuin of voor een wandeling

• Bezoekers: 2 knuffelcontacten: enkel samen op bezoek indien uit dezelfde bubbel (wisselend per 2 weken)

• Huisdieren toegelaten.

Het bezoek gebeurt op afspraak en per afdeling via onderstaande linken:

https://sintantoniuszaventem.keyplanner.be/bloemenveld

https://sintantoniuszaventem.keyplanner.be/maalbeek

https://sintantoniuszaventem.keyplanner.be/veldeke

https://sintantoniuszaventem.keyplanner.be/keiberg

https://sintantoniuszaventem.keyplanner.be/pleintje

• Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker/ bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoont, noch een laag/hoog-risicocontact is en in de afgelopen 14 dagen niet positief getest is.

• In principe raden wij bezoek af bij bewoners met een (vermoedelijke) Covid-besmetting (behoudens uitzondering, bijvoorbeeld palliatieve patiënten). Indien toch gewenst moet de nodige beschermingskledij gedragen worden.

• Een correcte handhygiëne is verplicht. Bezoekers wassen en ontsmetten voor en na het bezoek hun handen. Hiervoor zijn de nodige middelen voorzien.

• De bewoners dragen liefst een stoffen/chirurgisch mondmasker(bij nauw contact).

• De bezoekers dragen een chirurgisch mondmasker dat ze zelf meebrengen.

• Elk bezoek wordt geregistreerd (met aandacht voor de privacyregels).

• De was alsook andere zaken mogen op het moment van het bezoek worden meegenomen.
 

Hoe verloopt het bezoek:

o Een medewerker vraagt aan bezoeker(s) om handen te ontsmetten en eigen mondmasker aan te doen.

o Een medewerker begeleidt bezoekers naar toilet om handen te wassen.

o Registratie aan onthaal: de gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt, dan in het kader van contactonderzoek

o Indien men wil gaan wandelen buiten WZC/of in binnentuin wordt in de kamer op de bel gedrukt(rode knop) en een mw zal de bewoner klaarmaken.

o Tijdens het bezoek blijft men op de kamer. Men verplaatst zich enkel in de gang om naar de binnentuin te gaan of om naar de uitgang te gaan.

o Bij het verlaten van het WZC worden handen ontsmet aan de inkom.
 

Uitgangsregeling:
Een bewoner kan steeds het woon- en zorgcentrum verlaten voor een zakelijke afspraak, tandartsbezoek, consultatie, kappersbezoek of voor een familiebezoek. Een medewerker brengt uw familielid naar het onthaal. Volgende maatregelen moeten toegepast worden:

 Melden aan de afdeling dat men een afspraak heeft buitenshuis

 Toepassen van de sociale afstand van 1.5m (ook in de auto)

 Dragen van een chirurgisch mondmasker en toepassen van hygiënemaatregelen

 Familiebezoek: de voorkeur gaat uit naar een bezoek buiten in de tuin/ bezoek binnen (af te raden)

 Bezoeken: rekening houden met het aantal contacten zoals vermeld in de nationaal geldende richtlijnen

 Na een wandeling/familiebezoek mag de bewoner door bezoeker terug naar de kamer gebracht worden, mits het terug ontsmetten en wassen van de handen.
 

Update 26/02/2021

Communicatiebrief 26/02/2021

Beste bewoners en familieleden,

Afgelopen week donderdag 18 februari hebben onze medewerkers hun tweede coronavaccinatie gekregen. In totaal zijn 90 medewerkers gevaccineerd en 106 bewoners. Er zijn nog 4 nieuwe bewoners alsook 4 medewerkers die op een later moment via een mobiel vaccinatieteam gevaccineerd zullen worden. We hebben in totaal dus meer dan 95% van onze bewoners dat gevaccineerd zijn en meer dan 75% van onze medewerkers. Dit zijn de minimale vereisten van het Agentschap Zorg- en Gezondheid om enkele versoepelingen toe te passen voor de interne werking en de bezoekersregeling. Versoepelingen mogen pas toegepast worden ten vroegste 10 dagen na het toedienen van de tweede vaccin.

Vanaf aanstaande woensdag 03/03/2021 veranderen volgende zaken:

 • Iedere bewoner kan twee nauwe contacten (=knuffelcontacten) hebben. Wij raden het dragen van mondmasker bij dit knuffelcontact gezien de huidige situatie nog steeds aan. De twee nauwe contacten mogen enkel samen op bezoek indien zij in dezelfde bubbel zitten. Indien niet komen zij apart op bezoek.
 • Deze contacten kunnen tweewekelijks wisselen.
 • Tijdens een wandeling is het toegestaan om met maximaal vier personen samen te komen, (bewoner inbegrepen), weliswaar op veilige afstand en mits het dragen van een mondmasker.
 • Voor iedere afdeling is er een extra bezoekdag toegevoegd (keyplanner aangepast vanaf dinsdag 2/03/2021)
  • Bloemenveld: Maandag, dinsdag, donderdag, 
  • Maalbeek: Maandag, woensdag, donderdag
  • ’t Veldeke: maandag, donderdag, vrijdag
  • Keiberg: Dinsdag, woensdag, vrijdag
  • ’t Pleintje: Dinsdag, woensdag, vrijdag
 • Bewoners kunnen de voorziening verlaten voor bijvoorbeeld een winkelbezoek of voor een kappersbezoek. Daarbij gelden de voorwaarden die vastgelegd zijn voor alle burgers. Een bezoek aan familie thuis is momenteel nog niet toegelaten.
 • Externe kappers en pedicures worden voorlopig nog niet toegelaten in ons woonzorgcentrum
 • Alle overige regels aangaande de bezoekplanning alsook de bezoekregels tijdens het bezoek zijn het zelfde gebleven. Deze zijn te raadplegen op de website.

We vinden het heel belangrijk te weten wat jullie ervaringen, bedenkingen en suggesties zijn. Laat deze gerust weten aan de afdelingshoofden of aan het onthaal. Uitzonderingen zijn ook altijd bespreekbaar. Als afsluiting nog enkele sfeerbeelden van activiteiten van de afgelopen week.

Vriendelijke groeten, 
Namens alle medewerkers en de directie. 

Hieronder enkele sfeerfoto’s.

Update 05/02/2021

 

Communicatiebrief 05/02/2021

Beste bewoners en familieleden,

We kunnen jullie het goede nieuws melden dat onze bewoners samen met een deel van onze medewerkers vandaag hun tweede vaccin hebben gekregen.

Op 18 februari krijgen de overige medewerkers en onze vrijwilligers een tweede inspuiting. Tot nu toe is alles vlot verlopen, op enkele lokale reacties na. We kijken net als jullie uit naar een normaler leven in ons woonzorgcentrum.

Wat versoepelingen betreft gaan we toch nog wat geduld moeten hebben. Voorlopig zijn er geen aanpassingen aan het bezoekersbeleid. Het Agentschap Zorg- en Gezondheid houdt ons op de hoogte over eventuele wijzigingen.

Deze week was het Maria Lichtmis. Het animatieteam heeft lekkere verse pannenkoeken gebakken. De bewoners vonden ze zeer lekker. Qua activiteiten proberen we terug de draad op te pikken, rekening houdend met de maatregelen. Zo stonden er deze week knutselactiviteiten op het programma alsook turnen, film kijken en individuele activiteiten zoals bv. een relaxatiemoment.

Bedankt aan iedereen om de maatregels al gedurende lange tijd correct op te volgen. Enkel zo kunnen we vooruit!

Voor eventuele vragen of opmerkingen kan u altijd bij ons terecht,

Vriendelijke groeten,

Namens alle medewerkers en de directie.

Hieronder enkele sfeerfoto’s.

Update 15/01/2021

 

Deze voormiddag werden al onze bewoners en reeds enkele personeelsleden (en de CRA van het woon- en zorgcentrum) voor de 1ste maal gevaccineerd met het covid-19-vaccin. Alles is zonder problemen verlopen en iedereen stelt het goed! De verdere vaccinaties (voor het personeel) zullen plaatsvinden binnen 2 weken, op donderdag 28 januari.

Hieronder enkele foto's van de vaccinaties:

Update 08/01/2021

 

Communicatiebrief 08/01/2021

Beste bewoners en familieleden,

Allereerst onze beste wensen voor het nieuwe jaar. Alles verloopt nog steeds goed in ons woonzorgcentrum. Ook kunnen we het nieuwe jaar starten met goed nieuws, zijnde dat de vaccins volgende week donderdag geleverd worden. Alle bewoners die hun toestemming hebben gegeven, worden op vrijdag 15 januari voor de eerste maal gevaccineerd.

Het tweede vaccin zal gegeven worden op vrijdag 5 februari. Om organisatorische redenen is er in samenspraak met de directie en de CRA Dr. B. Bruynbroeck beslist om het bezoek op deze dagen te annuleren. De bewoners gaan na de vaccinatie geobserveerd worden door de zorgteams. Dr. B. Bruynbroeck gaat hierbij aanwezig zijn om de vaccinatieteams te ondersteunen.

Alle nodige materialen zijn aanwezig om alles goed te laten verlopen. Bij ongerustheid kan steeds contact worden opgenomen met de afdelingen.

Vermoedelijk gaan onze medewerkers in de week van 18 januari gevaccineerd worden. Deze week zijn we feestelijk gestart met “bubbelgebonden” nieuwjaarsrecepties. Per afdeling is er geklonken op een gelukkig en gezond 2021. Hieronder enkele sfeerfoto’s.

Voor eventuele vragen kan u altijd bij ons terecht,

Vriendelijke groeten,

Namens alle medewerkers en de directie

  

Update 17/12/2020

 

Communicatiebrief 17 december 2020

Onderstaande brief is vandaag bezorgd aan alle bewoners. Hierin staat bijkomende informatie over het Covid-vaccin. Het afdelingshoofd of een verpleegkundige gaat in de loop van deze week en volgende week een bevraging doen bij iedere bewoner. Voor bewoners die hulp nodig hebben bij deze beslissing zullen we de wettelijke vertegenwoordiger contacteren. Indien jullie hiermee niet akkoord gaan of vragen hebben, contacteer dan zeker het afdelingshoofd.

Wensen en/of bemerkingen:
Langs deze weg willen we bij ieder van jullie opnieuw eens polsen of er nog extra wensen zijn en/of bemerkingen. Laat het ons gerust weten via het afdelingshoofd, het onthaal of via mail info@sintantoniuszaventem.be

We waarderen jullie immense inspanningen. Samen staan we sterk! Wij willen jullie namens de raad van bestuur en alle medewerkers een heel fijne Kerst en een voorspoedig 2021 wensen. Hou het veilig en gezond.

Vriendelijke groeten,

Yves Liekens en Nicolette van Brakel

 

Bijgaande brief bewoners:

Aan bewoners van het WZC Sint Antonius en hun familie,

Net als voor het influenzavirus (griepvirus) wil WZC Sint-Antonius inzetten op een veralgemeende vaccinatie voor bewoners en personeel tegen het Covid-19 virus. Onze bewoners behoren omwille van hun leeftijd tot de groep van risicopersonen die bij een infectie door Covid-19 ernstige complicaties kunnen vertonen. We kregen bericht dat bewoners, personeel en vrijwilligers van WZC Sint-Antonius prioriteit krijgen bij het toedienen van het Biontech-Pfizer vaccin.

Wij verwachten de start van de vaccinatieprocedure in de loop van januari 2021, wat inhoudt dat er vanaf dat moment snel zal gehandeld worden omwille van de beperkte houdbaarheid van het vaccin na levering: het vaccin van de firma Pfizer moet binnen een periode van 5 dagen na ontdooiing toegediend worden en na 3 weken herhaald worden. Als organisatie staan wij achter vaccinatie. Vaccinatie zal het risico op een uitbraak in Sint-Antonius verkleinen. Uiteraard blijft het voor iedere bewoner een vrije keuze of ze zich willen laten vaccineren of niet. Vorige week zijn alle huisartsen bevraagd. Deze week en volgende week gaan we in gesprek met bewoners om hun keuze voor het vaccin te onderzoeken. Voor bewoners die hulp nodig hebben bij deze beslissing zullen we de vertegenwoordiger contacteren. Indien jullie hiermee niet akkoord gaan of vragen hebben, contacteer dan het afdelingshoofd of het hoofd bewonerszorg.

Wij hopen door brede vaccinatie in ons WZC de weerstand van bewoners tegen het virus danig te verhogen zodat zij minder ernstig ziek worden of overlijden door een corona infectie. Hoe meer mensen zich laten vaccineren hoe lastiger het virus het heeft om zich te verspreiden. Daarom vragen we aan zoveel mogelijk bewoners en alle personeelsleden en vrijwilligers zich te laten vaccineren. Als iedereen zich laat vaccineren kunnen we het virus bedwingen en op langere termijn naar een “normale” situatie evolueren.

We beseffen zeer goed dat er nog onzekerheid heerst over de komende vaccins tegen Covid-19. De vaccins werden vlugger geproduceerd vooral omdat de regelgeving rond de toelating van de testprocedure door de dringendheid werd versoepeld, maar alle stappen in hun ontwikkeling zijn wel degelijk onderbouwd, ondanks het snelle tempo. Het coronavaccin werd in de derde fase, waar grote groepen proefpersonen dubbelblind in vergelijking met placebo worden getest, zelfs veel meer getest dan bij andere vaccins in ontwikkeling het geval is.

Voor zover we nu al weten zijn de nevenwerkingen op korte termijn zeer mild en vergelijkbaar met die van andere vaccins: lichte pijnlijke insteekplaats en mogelijk lichte griepachtige verschijnselen de dagen na inenting.

Het opzet van deze campagne is dus: enerzijds de verspreiding van het virus in ons huis af te remmen en anderzijds uzelf en de individuele bewoner te beschermen tegen ernstige verwikkelingen, indien u/hij of zij toch besmet wordt.

Met dank voor jullie inzet.

Yves Liekens, directeur

Dr Bart Bruynbroeck CRA in Sint-Antonius

 

Raadpleeg zeker de site van de Vlaamse overheid met uitleg over de Covid-19-vaccinatie: https://www.laatjevaccineren.be/ziektes/covid-19

Meer info over de Europese controle op de vaccins: https://www.ema.europa.eu/en

 

Nog enkele sfeerfoto’s van het mooie optreden gisteravond geschonken door de gemeente Zaventem.

Update 11/12/2020

Beste bewoners en familieleden,

In het woonzorgcentrum zijn er momenteel geen Covid-besmettingen.

De Sint is vorige week langs geweest en had voor iedereen snoepgoed voorzien. De feestdagen staan voor de deur maar jammer genoeg gaan we deze niet kunnen vieren zoals we dit wensen. Het liefst wensen wij dit allemaal te vieren omringd met onze vrienden en familie. Helaas zorgt de Covid-pandemie ervoor dat dit niet mogelijk is. Op vrijdag 25 december en 1 januari is er wel bezoek mogelijk voor alle afdelingen.

De huidige bezoekregeling blijft bestaande, zijnde één nauw contact en één sociaal contact. De afspraak wordt digitaal gemaakt via keyplanner. Het is mogelijk om op deze feestdagen iets mee te nemen om te eten of te drinken. Voor de bewoners worden deze dagen feestelijke maaltijden voorzien. Om tijdens de feestdagen het woonzorgcentrum te verlaten om bij familie thuis te vieren wordt ten zeerste afgeraden.

De besmettingsgraad laat dit niet toe. Bij terugkomst zal voor de bewoner een kamerquarantaine van 14 dagen noodzakelijk zijn. Deze week hebben wij van de leerlingen van het Zavo hartverwarmende tekeningen met een mooie tekst gekregen voor zowel al onze bewoners als onze medewerkers (zie onderstaande foto’s). Wij zijn hen hier zeer dankbaar voor.

Recentelijk zijn er enkele vragen geweest met betrekking tot het dragen van mondmaskers. Het is zo dat strikt genomen enkel de nauwe bezoekers (fysiek dichtbij voor > 15 minuten) en medewerkers een chirurgisch mondmasker moeten dragen. Daar het onderscheid moeilijk te maken is, hebben wij dit doorgetrokken naar al onze bezoekers. De bewoner draagt een (stoffen) mondneusmasker.

Er zijn indien gewenst chirurgische mondmaskers ter beschikking in de vitrinekast in de kamer van de bewoner. Deze kunnen aangedaan worden bij een nauw contact of indien men op onderzoek moet naar het ziekenhuis. Volgende week woensdag 16 december wordt er een optreden voorzien van 16u45-17u45 van artiesten die een lichtshow op stelten gaan uitvoeren. Dit wordt aangeboden door de gemeente Zaventem. We kijken er allemaal al naar uit.

Zoals u reeds in de media heeft kunnen horen zal er begin januari gestart worden met het vaccineren in de woonzorgcentra. Momenteel wordt door onze CRA Dr B. Bruynbroeck aan alle betrokken huisartsen van ons woonzorgcentrum gevraagd om toestemming te geven om zijn/haar bewoners te vaccineren. Ook de bewoners /vertegenwoordiger zullen worden bevraagd. Bij meer informatie houden wij u zeker op de hoogte.

Fijn weekend,

Vriendelijke groeten namens alle medewerkers en de directie

 

Foto's: De warmste week voor onze bewoners en het personeel

 

Update 25/11/2020


Beste bewoners en familieleden,

In het woonzorgcentrum verloopt alles goed. Er zijn momenteel geen Covid-besmettingen.
Wij voorzien kortelings een nieuwe preventieve screening van onze medewerkers i.s.m. het Agentschap Zorg- en Gezondheid en onze CRA Dr B. Bruynbroeck. Wij willen u nog eens benadrukken dat het dragen van een chirurgisch mondmasker alsook het toepassen van een goede handhygiëne bij uw bezoek van groot belang is.

Vorige week is de ouderenweek vlot verlopen. De bewoners hebben genoten van de speciale uitgebreide ontbijten alsook van de pannenkoekennamiddag. Met veel spijt kan onze jaarlijks traditionele kerstmarkt niet doorgaan. Onze medewerkers en vrijwilligers zijn met het idee gekomen om een online-verkoop te organiseren. Daarom is deze week is onze online-kerstmarkt opgestart.

Op onze website (https://www.sintantoniuszaventem.be/?page=pagina2605) alsook op de facebookpagina kan u bekijken wat een mooie kerstgeschenken onze medewerkers, vrijwilligers en bewoners hebben gemaakt. U kan bestellen tot en met 18 december via het mailadres van de afdeling. 
- Bloemenveld: bloemenveld@sintantoniuszaventem.be
- Maalbeek: maalbeek@sintantoniuszaventem.be
 - ’T Veldeke: veldeke@sintantoniuszaventem.be
- Keiberg: keiberg@sintantoniuszaventem.be
- ’T Pleintje: pleintje@sintantoniuszaventem.be
- Dagcentrum De Fierlant: dvcdefierlant@sintantoniuszaventem.be
- Animatie: Ann.vandaele@sintantoniuszaventem.be

Afhaling van het geschenkje kan aan het onthaal op weekdagen tijdens uw geplande bezoekmoment in de namiddag. Afhalen is niet mogelijk na 16u15 en in het weekend. Het bedrag van de aankopen kan gestort worden op rekeningnummer BE 17 0689 0308 8821. Gelieve uw naam er duidelijk bij te vermelden.
Bedankt voor de steun en veel plezier met de geschenkjes!

Vanaf deze week mag onze interne pedicure de dringende voetverzorging heropstarten. Externe pedicures zijn voorlopig nog niet toegelaten. 

Bij de volgende factuur van het woonzorgcentrum gaat u een brief krijgen van het labo AML (zie foto). Hier staat de rechtzetting op van de administratieve vergissing. 

Bij eventuele wijzigingen van de regels houden wij u zeker op de hoogte.
 

Vriendelijke groeten namens alle medewerkers en de directie.

Foto's: De communicatie van het labo Aml en enkele sfeerfoto's van het ontbijt en de pannenkoeken

Update 20/11/2020

Basisregels voor bezoek aan woonzorgcentra:

•    Bezoek:   zie schema afdelingen. 

Afdeling 13.00 - 16.15 Maandag & woensdag 18.00 - 20.00 Zondag 12.45-16.15
Bloemenveld Maandag, dinsdag, donderdag Alle afdelingen Alle afdelingen
Maalbeek Maandag, woensdag, donderdag Alle afdelingen Alle afdelingen
't Veldeke Maandag,donderdag, vrijdag Alle afdelingen Alle afdelingen
Keiberg Dinsdag, woensdag, vrijdag Alle afdelingen Alle afdelingen
't Pleintje Dinsdag, woensdag, vrijdag Alle afdelingen Alle afdelingen

 

•    Duur bezoek:  onbeperkt=> ’s middags tot 17u en ’s avonds tot 20u30
•    Per bezoekmoment maximum 2 bezoekers per bewoner op de kamer toegelaten, in de binnentuin of voor een wandeling (max. 1u)
•    De bezoekers per bewoner: 2 nauwe contacten (per 2 weken dezelfde) enkel samen op bezoek indien ze uit dezelfde bubbel komen
•    Huisdieren zijn toegelaten

Het bezoek gebeurt op afspraak en per afdeling via onderstaande linken: 
https://sintantoniuszaventem.keyplanner.be/bloemenveld
https://sintantoniuszaventem.keyplanner.be/maalbeek
https://sintantoniuszaventem.keyplanner.be/veldeke
https://sintantoniuszaventem.keyplanner.be/keiberg
https://sintantoniuszaventem.keyplanner.be/pleintje

•    Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker/ bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoont, noch een laag/hoog-risicocontact is en in de afgelopen 14 dagen niet positief getest is.  
•    In principe raden wij bezoek af bij bewoners met een (vermoedelijke) Covid-besmetting (behoudens uitzondering, bijvoorbeeld palliatieve patiënten).  Indien toch gewenst moet de nodige beschermingskledij gedragen worden.
•    Een correcte handhygiëne is verplicht. Bezoekers wassen en ontsmetten voor en na het bezoek hun handen. Hiervoor zijn de nodige middelen voorzien.
•    De bewoners dragen een stoffen/chirurgisch mondmasker(bij nauw contact). 
•    De bezoekers dragen een chirurgisch mondmasker dat ze zelf meebrengen. 
•    Elk bezoek wordt geregistreerd (met aandacht voor de privacyregels).
•    Tijdens het bezoek kunnen wij geen dranken of eten aanbieden.
•    De was alsook andere zaken mogen op het moment van het bezoek worden meegenomen.
 

Hoe verloopt het bezoek:
o    Aanbellen aan voordeur.
o    Een medewerker opent de deur en vraagt aan bezoekers om handen te ontsmetten en eigen mondmasker aan te doen.
o    Een medewerker begeleidt bezoekers naar toilet om handen te wassen.
o    Registratie aan onthaal(naam, telefoonnummer, band met bewoner) –de gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt, dan in het kader van contactonderzoek
o    Indien men wil gaan wandelen buiten WZC/of in binnentuin wordt in de kamer op de bel gedrukt(rode knop) en een medewerker zal de bewoner klaarmaken.
o    Bij het einde van het bezoek belt men en wacht men op een medewerker die zal vragen om de handen te ontsmetten.
o    Bij het verlaten van het WZC worden handen ontsmet aan de inkom.


Uitgangsregeling:

Een bewoner kan steeds het woon- en zorgcentrum verlaten voor een zakelijke afspraak, tandartsbezoek, consultatie, kappersbezoek.

Wij raden aan om dit zoveel mogelijk te beperken indien de Covid-aantallen in de gemeente Zaventem toenemen.
Volgende maatregelen moeten toegepast worden:

 • Melden aan de afdeling dat men een afspraak heeft buitenshuis
 • Toepassen van de sociale afstand van 1.5m (ook in de auto)
 • Dragen van een mondmasker en toepassen van hygiënemaatregelen
 • Rekening houden met het aantal contacten zoals vermeld in de nationaal geldende richtlijnen.
 • Na een wandeling wordt de bewoner begeleidt tot aan de hoofdingang, waarbij een medewerker de bewoner naar de kamer/leefruimte zal brengen.

Bij het vermoeden van het niet naleven van de maatregelen zal de bewoner op de kamer voor 7 dagen moeten verblijven. Ook wanneer een bewoner symptomen vertoont, wordt verblijven op de kamer een verplichting.
 

Update 13/11/2020

Beste bewoners en familieleden, 
 

De corona-situatie in ons woonzorgcentrum is stabiel. De laatste bewoner mag vandaag de kamer verlaten. Ook qua medewerkers is er geen afwezigheid omwille van corona. Iedereen doet zijn uiterste best om de bewoners en zichzelf te beschermen. We blijven benadrukken dat het correct dragen van een mondmasker uiterst belangrijk is.

Deze week kan het zijn dat u een factuur heeft ontvangen van het labo AML in Antwerpen. Deze factuur hoeft u niet te betalen en mag u terugbezorgen aan het onthaal. Indien u dit toch al betaald zou hebben, mag u dit melden en dan zal dit rechtgezet worden door het labo. De bedragen moeten namelijk rechtstreeks gefactureerd worden aan de mutualiteiten.

Ook hebben wij via familie van een bewoner vernomen dat er facturen van een woonzorgcentrum in Wezembeek-Oppem zijn onderschept door fraudeurs. Wij laten u daarom weten dat ons rekeningnummer niet is aangepast.

Volgende week is het de ouderenweek. De bewoners worden dan extra in de watten gelegd door een verwenontbijt en een pannenkoekennamiddag.

Het animatieteam heeft ook niet stil gezeten en heeft samen met enkele bewoners confituur gemaakt om cadeau te schenken in de foodboxen van het restaurant Copain Copine (zie onderstaande foto’s).

Fijn weekend, 
Vriendelijke groeten namens alle medewerkers en de directie

  
 

Update 03/11/2020

Beste bewoners en familieleden, 
 

Naar aanleiding van de verstrengde maatregels van afgelopen week zijn volgende zaken aangepast in ons woonzorgcentrum:

- Het kapsalon is gesloten.

- De pedicure mag haar voetverzorging niet uitoefenen.

- Nauw contact (knuffelcontact): beiden altijd met chirurgisch mondmasker.

- Sociaal contact: beiden met een mondmasker.
 

Afgelopen week hebben wij op afdeling ’t pleintje alle bewoners en medewerkers getest. Wij kunnen u melden dat de resultaten gelukkig meevallen. Van de 17 bewoners die getest zijn, is er één bewoner positief. De CRA Dr. B. Bruynbroeck en wijzelf gaan ervan uit dat dit gaat om een restwaarde van een vorige besmetting, daar deze bewoonster reeds positief is geweest. Voor de veiligheid hebben wij deze bewoonster wel in quarantaine geplaatst. De familieleden zijn op de hoogte gebracht.
 

De andere twee bewoners die al in quarantaine verblijven, hebben geen klachten. Bij één bewoonster wordt vandaag de quarantaine na 14 dagen opgeheven. Van de 34 personeelsleden testte één medewerker positief. Ook zij is in quarantaine en vertoont geen symptomen. We volgen de situatie nauw op en bij verandering houden wij u op de hoogte.
 

Zoals u misschien op facebook en in het laatste nieuws heeft kunnen lezen, zijn wij gecontacteerd geweest door een restaurant uit Zaventem Copain et Copine (zie onderstaande foto). De uitbater Maxime Verhulst, een jonge ondernemer is familie van één van onze medewerkers. Zijn idee om het woonzorgcentrum een hart onder de riem te steken, vonden wij heel hartverwarmend.
 

Aangezien wij normaal in december een kerstmarkt doen maar deze dit jaar jammer genoeg niet kan doorgaan, vonden wij dit een fijn initiatief. Wij gaan kleine items maken met de medewerkers en de bewoners en zullen deze vanaf december in iedere foodbox cadeau schenken. Met de opbrengst gaan wij het animatieteam ondersteunen en ook investeren in een communicatiesysteem voor de bewoners om communicatie ten tijde van Corona te vergemakkelijken.
 

Vriendelijke groeten namens alle medewerkers en de directie.
 

Update 29/10/2020


Beste bewoners en familieleden,   
 

Helaas moeten wij melden dat er een tweede besmetting is onder de bewoners op afdeling ’t pleintje. De bewoner en hun familieleden zijn gecontacteerd geweest. De bewoners verkeren in goede gezondheid.
 

We hebben deze namiddag in overleg met onze CRA B. Bruynbroeck alle bewoners op afdeling ’t pleintje getest. Ook de aanwezige medewerkers van deze afdeling zijn getest.  De bewoners blijven in afwachting van de resultaten op hun afdeling.
 

Van zodra we het resultaat hebben worden jullie op de hoogte gebracht. We vragen om het bezoek te minimaliseren totdat we zicht hebben op de resultaten. Bedankt voor jullie begrip.
 

Bij eventuele veranderingen van de situatie houden wij jullie zeker op de hoogte. 
 

Vriendelijke groeten namens alle medewerkers en de directie.
 

Update 28/10/2020


Beste bewoners en familieleden,
 

Gisteren zijn er verstrengde maatregels aangekondigd. Ook wordt in ons woonzorgcentrum vanaf vrijdag 30 oktober de bezoekregeling aangepast. Vanaf vrijdag is er per bewoner één nauw contact mogelijk. Ook is er één andere bezoeker toegelaten. Dit moet gedurende twee weken steeds dezelfde persoon zijn. Gelieve aan de afdeling bij uw volgend bezoek door te geven wie het nauw contact zal zijn. 

De avondbezoeken van maandag 2 november (verplaatste feestdag) alsook woensdag 11 november kunnen wegens organisatorische redenen jammer genoeg niet doorgaan. De dagbezoeken blijven deze feestdagen ongewijzigd.
 

Voorlopig blijft het in ons woonzorgcentrum stabiel. In overleg met onze CRA (arts woonzorgcentrum) wordt de situatie omtrent de bewoners en medewerkers dagelijks geëvalueerd. De bewoonster die vorige week positief getest heeft, stelt het nog steeds goed. 

Onder het personeel zijn er twee medewerkers die wegens een extern hoog risicocontact thuis verblijven en is er één medewerker die vandaag positief heeft getest. Zij vormden geen hoog risico voor onze bewoners en medewerkers daar alle noodzakelijke maatregelen steeds werden uitgevoerd. Zij zitten hun quarantaine verder thuis uit.

We benadrukken voor iedereen, medewerkers, bewoners en familieleden dat we ons uiterste best moeten doen om samen dit virus tegen te gaan. Draag uw masker correct en pas handhygiëne toe.
 

Bedankt voor uw medewerking.
 

Bij eventuele veranderingen van de situatie houden wij jullie zeker op de hoogte. 
 

Vriendelijke groeten namens alle medewerkers en de directie.
 

Update 23/10/2020


Beste bewoners en familieleden,

 

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen vrijdag 16 oktober hebben wij gisteren de aangepaste maatregelen van het Agentschap Zorg en Gezondheid gekregen voor het woonzorgcentrum. De situatie in ons woonzorgcentrum is gelukkig nog steeds stabiel.


Vo
or de bezoekregeling wijzigt dat een bewoner één nauw contact mag hebben (knuffelcontact). Naast dit contact mag een bewoner in totaal nog drie bijkomende mensen op bezoek krijgen. Dit zijn per twee weken steeds dezelfde mensen. Per bezoekmoment mogen er maximum twee bezoekers tegelijk komen. Tijdens deze  bezoekmomenten benadrukken wij wel ten zeerste dat het van groot belang is dat u een mondmasker draagt en goede handhygiëne toepast. 

De wandelingen raden wij momenteel niet aan, daar de situatie in Zaventem alarmerend is. Indien u toch het woonzorgcentrum verlaat zorg er dan voor dat zowel de bewoner als uzelf voldoende afstand kunnen houden van andere mensen. Draag ook steeds een mondmasker.


In de maatregelen (zie bijlage) staat ook uitdrukkelijk vermeld dat het cafetariabezoek door externen niet toegelaten is. Het organiseren van een feestje voor een speciale gelegenheid in beperkte kring behoort door deze maatregel momenteel ook niet tot de mogelijkheid. Bij verdere aanpassingen houden wij jullie zeker op de hoogte.


Samen met het gehele team gaan we ervoor dat alles zo veilig mogelijk verloopt. 

Vriendelijke groeten namens alle medewerkers en de directie.
 

Update 15/09/2020

Beste bewoner en familieleden,

Afgelopen week hebben wij op aanraden van het Agentschap Zorg- en Gezondheid een  collectieve Covid-testing gedaan van al onze medewerkers.
We kunnen jullie met veel blijdschap melden dat iedereen negatief getest is.
We zijn terug opgestart met onze kamerbezoeken en zijn zeer blij dat dit goed verloopt.

Deze week starten we ook met verwenontbijten. Dit is iets waar de bewoners altijd naar uitkijken.

Vanaf morgen 16 september is ons online afsprakensysteem beschikbaar.
De reeds gemaakte telefonische afspraken vanaf donderdag 17/09 mag u opnieuw ingeven in het systeem.
Indien u hierbij hulp nodig heeft mag u altijd contact opnemen met het afdelingshoofd of op het algemeen nummer 02 609 52 00.

Een afspraak in Keyplanner kan je maken door op onderstaande linken te klikken. De afspraak kan ten laatste de dag op voorhand tot 21u geboekt worden.

- Afspraak voor afdeling bloemenveld https://sintantoniuszaventem.keyplanner.be/bloemenveld
- Afspraak voor afdeling maalbeek https://sintantoniuszaventem.keyplanner.be/maalbeek
- Afspraak voor afdeling ’t veldeke https://sintantoniuszaventem.keyplanner.be/veldeke
- Afspraak voor afdeling keiberg https://sintantoniuszaventem.keyplanner.be/keiberg
- Afspraak voor afdeling ’ t pleintje https://sintantoniuszaventem.keyplanner.be/pleintje

Hieronder kan u stap voor stap terugvinden hoe u een afspraak via Keyplanner kan inplannen. 


Pagina van

Vriendelijke groeten namens alle medewerkers en de directie.

Update 09/09/2020

Beste bewoner, bezoeker en familie, 

We zijn  verheugd om jullie te kunnen meedelen dat er vanaf donderdag 10 september weer voor iedereen kamerbezoek mogelijk is! Ook is het terug mogelijk om met de bewoner in de binnentuin te zitten. Om de veiligheid van bewoner, bezoek en medewerkers te waarborgen, plannen we deze bezoeken per afdeling op vaste momenten. De wandelingen (max.1u) op andere weekdagen zijn ook nog steeds mogelijk. Er zijn per week ook twee avondmomenten voorzien. Deze zijn vooral voorzien voor zij die niet tijdens de dag of in het weekend op bezoek kunnen komen.
 

Afdeling 13u00 - 16u15 Maandag en woensdag 18u00 - 20u00 Zondag 12u45 - 16u15
Bloemenveld Dinsdag, donderdag Alle afdelingen Alle afdelingen
Maalbeek Maandag, donderdag Alle afdelingen Alle afdelingen
'T Veldeke Maandag, vrijdag Alle afdelingen Alle afdelingen
Keiberg Dinsdag, woensdag Alle afdelingen Alle afdelingen
'T Pleintje Woensdag, vrijdag Alle afdelingen Alle afdelingen


Hoe verloopt het bezoek?
De bewoner stelt zelf een bubbel samen van 5 personen. Deze 5 personen kunnen zich vanaf volgende week registeren via een digitaal bezoekersplatform en zo een bezoek plannen. Ook voor de wandelingen zal het mogelijk zijn om deze digitaal te plannen. De nodige uitleg hierover volgt in een volgende communicatie. Tot dan zal u telefonisch gecontacteerd worden door het afdelingshoofd om de bezoeken in te plannen.

Voorwaarde is wel dat:
•    De bezoeker de bewoner ook tot zijn bubbel van 5 personen rekent.
•    Elk bezoekmoment zich beperkt tot 2 personen uit dezelfde bubbel. 
•    We vragen om het uur van aankomst te selecteren. Je mag zo lang als je wenst op bezoek blijven (‘s middags ten laatste tot 17u00 en ’s avonds ten laatste tot 20u30). 
•    Op het einde van het bezoek kan je de afdeling verwittigen via het oproepsysteem op de kamer. Ontsmet uw handen bij het verlaten van de kamer.
•    We benadrukken dat je als bezoeker niet in de gemeenschappelijke ruimte komt en niet aansluit bij een groep bewoners.
•    Ook op de bezoekdag zijn bewoners vrij om het WZC te verlaten voor een wandeling van max. 1uur. 

Dit mits het in achtnemen van de beschermingsmaatregelen zoals die gelden buiten het woonzorgcentrum. Na de wandeling mag de bewoner niet meer naar de kamer worden vergezeld, maar enkel tot aan de hoofdingang.

Om alles vlot en veilig te laten verlopen, herhalen we graag de afspraken:
•    Mondneusmasker is verplicht zodra je aan de ingang van het woon-en zorgcentrum staat,  
tijdens de verplaatsing in de gangen en de liften en in aanwezigheid van het personeel op de kamer. 
Het mondneusmasker wordt ook op de kamer ten zeerste aangeraden. Bewoners waarbij het mondmasker de communicatie bemoeilijkt mogen het masker afzetten.
•    Het bezoek kan enkel plaatsvinden als de bezoeker en de bewoner gedurende 14 dagen voor het bezoekmoment geen symptomen vertoonden van COVID-19, 
geen hoog-risico contact hebben gehad en in de afgelopen 14 dagen niet positief getest werden. 
Bijkomend is dit ook niet toegestaan voor bezoekers die naar een oranje of rode zone op vakantie zijn gegaan de voorbije 14 dagen. 
•    Een correcte handhygiëne is verplicht. Bezoekers wassen & ontsmetten voor en na het bezoek hun handen. Alcoholgel is op verschillende plaatsen voorzien. 
•    Registratie aan het onthaal is nog steeds verplicht. 
•    Bezoekers die zich niet houden aan deze afspraken worden hierop aangesproken. Bij weigering kan de bezoeker de toegang tot het woonzorgcentrum ontzegd worden.

Vragen en uitzonderingen (verjaardagen, jubileum,…) op de bezoekregeling zijn bespreekbaar. Contacteer hiervoor een medewerker of het afdelingshoofd van de afdeling. Het naleven van de richtlijnen en de veiligheid van de bewoner en zijn of haar medebewoners is een gedeelde verantwoordelijkheid van de bezoeker en het woonzorgcentrum. We vertrouwen erop dat elke bezoeker hier correct mee omgaat. Alvast bedankt om hier samen mooie momenten van te maken!

Vriendelijke groeten,                                                    
                                      
Namens alle medewerkers en de directie.
 

Update 04/09/2020

Beste bewoner en familieleden, 

Jammer genoeg is de alarmdrempel in Groot-Zaventem van 20 besmettingen per 100.000 inwoners terug overschreden. De afgelopen 7 dagen waren er 13 nieuwe besmettingen. Met 34.368 inwoners betekent dat Zaventem 38 besmettingen per 100.000 inwoners telt. Van het Agentschap Zorg- en Gezondheid hebben wij door de overschrijding van de gemeentelijke drempel het schrijven ontvangen om ter preventie een collectieve Covid-testing van al onze medewerkers uit te voeren. Deze testing zal plaatsvinden aanstaande dinsdag 8 september. In ons woon-en zorgcentrum zijn er momenteel geen besmettingen.
Ook is er gisteren in de media verschenen dat er een versoepeling mogelijk zal zijn in de bezoekregeling in de woon-en zorgcentra vanaf maandag 7 september. 

Wij vragen echter wat geduld tot donderdag 10 september zodat wij organisatorisch de nieuwe bezoekregeling kunnen uitwerken en dit in overleg met de lokale overheid. Tot en met woensdag 9 september blijven de cafetariabezoeken en wandelingen doorgaan zoals gepland. Vanaf donderdag 10 september zal de nieuwe bezoekregeling opstarten.

Als u nog verdere vragen heeft, mag u altijd contact opnemen op het algemeen nummer 02 609 52 00.

Aan allen een fijn weekend.

Vriendelijke groeten namens alle medewerkers en de directie.

 

Update 28/08/2020

Beste bewoner en familieleden,

In de zone Groot-Zaventem is de alarmdrempel van meer dan 20 besmettingen per 100.000 inwoners nog steeds overschreden. De laatste 7 dagen zijn er namelijk 9 nieuwe besmettingen vastgesteld. Met 34.368 inwoners betekent dat Zaventem 26 besmettingen per 100.00 inwoners telt. Dit betekent dat wij extra waakzaam moeten zijn. In ons woonzorgcentrum hebben wij geen besmettingen. We trachten dat zo te houden door samen ons allemaal strikt aan de regels te houden.

De raambezoeken zijn sinds gisteren (na een geslaagde try-out) veranderd in cafetaria bezoeken (zie foto’s). Het principe van een vaste dag blijft geldig. Er wordt aan de bezoekers gevraagd om op het buitenterras aan de hoofdingang te wachten. Jullie worden begeleid naar binnen door een medewerker, ook bij het naar buiten gaan worden jullie begeleid door een medewerker. Dit om zo weinig mogelijk contactpunten te hebben en een gescheiden wandelflow (bezoekers- bewoners) te garanderen. Uitleg wordt tevens ter plaatse gegeven. Bij het bezoek is voor iedereen een mondmasker verplicht, tevens vragen wij om maximaal de sociale afstand en handhygiëne te garanderen.  Het glazen tussenschot wordt enkel gebruikt wanneer blijkt dat bovenstaande maatregelen niet opgevolgd worden. Het bezoek blijft beperkt tot 2 bezoekers per bezoekmoment (kinderen meegeteld). Naast de vaste dag per afdeling, is er ook nog steeds een mogelijkheid om een extra bezoekmoment te bekomen op de vrije plaatsen. Info hierover bij het afdelingshoofd en telefonisch op voorhand aan te vragen.

Een korte wandeling in de openlucht (30 min tot max.1 uur) is ook nog steeds mogelijk in de gemeente Zaventem zolang de cijfers het toelaten. Dit moet tijdig (2 dagen op voorhand) telefonisch worden doorgegeven aan de afdeling zodat wij ervoor kunnen zorgen dat uw familielid klaargemaakt kan worden. Externe doktersafspraken kunnen ook nog steeds doorgaan. Ook dan is het belangrijk dat er een mondmasker wordt gedragen en de 1.5m afstand gegarandeerd wordt.

Wij blijven maximaal ons animatieteam inzetten om de sociale isolatie te doorbreken. Wij streven, in de gegeven omstandigheden, een zo goed mogelijke daginvulling te bereiken voor onze bewoners.

Als u nog verdere vragen heeft, mag u altijd contact opnemen op het algemeen nummer 02 609 52 00.

Aan allen een fijn weekend.

Vriendelijke groeten namens alle medewerkers en de directie.