WZC Sint-Antonius 
Een waardige oude dag

Corona Update

Hieronder vindt u telkens de meest recente ontwikkelingen omtrent het corona-virus en de maatregelen binnen ons woon-en zorgcentrum.

Laatste aanpassing: 16 sep 2020

Update 15/09/2020

Beste bewoner en familieleden,

Afgelopen week hebben wij op aanraden van het Agentschap Zorg- en Gezondheid een  collectieve Covid-testing gedaan van al onze medewerkers.
We kunnen jullie met veel blijdschap melden dat iedereen negatief getest is.
We zijn terug opgestart met onze kamerbezoeken en zijn zeer blij dat dit goed verloopt.

Deze week starten we ook met verwenontbijten. Dit is iets waar de bewoners altijd naar uitkijken.

Vanaf morgen 16 september is ons online afsprakensysteem beschikbaar.
De reeds gemaakte telefonische afspraken vanaf donderdag 17/09 mag u opnieuw ingeven in het systeem.
Indien u hierbij hulp nodig heeft mag u altijd contact opnemen met het afdelingshoofd of op het algemeen nummer 02 609 52 00.

Een afspraak in Keyplanner kan je maken door op onderstaande linken te klikken. De afspraak kan ten laatste de dag op voorhand tot 21u geboekt worden.

- Afspraak voor afdeling bloemenveld https://sintantoniuszaventem.keyplanner.be/bloemenveld
- Afspraak voor afdeling maalbeek https://sintantoniuszaventem.keyplanner.be/maalbeek
- Afspraak voor afdeling ’t veldeke https://sintantoniuszaventem.keyplanner.be/veldeke
- Afspraak voor afdeling keiberg https://sintantoniuszaventem.keyplanner.be/keiberg
- Afspraak voor afdeling ’ t pleintje https://sintantoniuszaventem.keyplanner.be/pleintje

Hieronder kan u stap voor stap terugvinden hoe u een afspraak via Keyplanner kan inplannen. 

Pagina van
Pagina van

Vriendelijke groeten namens alle medewerkers en de directie.

Update 09/09/2020

Beste bewoner, bezoeker en familie, 

We zijn  verheugd om jullie te kunnen meedelen dat er vanaf donderdag 10 september weer voor iedereen kamerbezoek mogelijk is! Ook is het terug mogelijk om met de bewoner in de binnentuin te zitten. Om de veiligheid van bewoner, bezoek en medewerkers te waarborgen, plannen we deze bezoeken per afdeling op vaste momenten. De wandelingen (max.1u) op andere weekdagen zijn ook nog steeds mogelijk. Er zijn per week ook twee avondmomenten voorzien. Deze zijn vooral voorzien voor zij die niet tijdens de dag of in het weekend op bezoek kunnen komen.
 

Afdeling 13u00 - 16u15 Maandag en woensdag 18u00 - 20u00 Zondag 12u45 - 16u15
Bloemenveld Dinsdag, donderdag Alle afdelingen Alle afdelingen
Maalbeek Maandag, donderdag Alle afdelingen Alle afdelingen
'T Veldeke Maandag, vrijdag Alle afdelingen Alle afdelingen
Keiberg Dinsdag, woensdag Alle afdelingen Alle afdelingen
'T Pleintje Woensdag, vrijdag Alle afdelingen Alle afdelingen


Hoe verloopt het bezoek?
De bewoner stelt zelf een bubbel samen van 5 personen. Deze 5 personen kunnen zich vanaf volgende week registeren via een digitaal bezoekersplatform en zo een bezoek plannen. Ook voor de wandelingen zal het mogelijk zijn om deze digitaal te plannen. De nodige uitleg hierover volgt in een volgende communicatie. Tot dan zal u telefonisch gecontacteerd worden door het afdelingshoofd om de bezoeken in te plannen.

Voorwaarde is wel dat:
•    De bezoeker de bewoner ook tot zijn bubbel van 5 personen rekent.
•    Elk bezoekmoment zich beperkt tot 2 personen uit dezelfde bubbel. 
•    We vragen om het uur van aankomst te selecteren. Je mag zo lang als je wenst op bezoek blijven (‘s middags ten laatste tot 17u00 en ’s avonds ten laatste tot 20u30). 
•    Op het einde van het bezoek kan je de afdeling verwittigen via het oproepsysteem op de kamer. Ontsmet uw handen bij het verlaten van de kamer.
•    We benadrukken dat je als bezoeker niet in de gemeenschappelijke ruimte komt en niet aansluit bij een groep bewoners.
•    Ook op de bezoekdag zijn bewoners vrij om het WZC te verlaten voor een wandeling van max. 1uur. 

Dit mits het in achtnemen van de beschermingsmaatregelen zoals die gelden buiten het woonzorgcentrum. Na de wandeling mag de bewoner niet meer naar de kamer worden vergezeld, maar enkel tot aan de hoofdingang.

Om alles vlot en veilig te laten verlopen, herhalen we graag de afspraken:
•    Mondneusmasker is verplicht zodra je aan de ingang van het woon-en zorgcentrum staat,  
tijdens de verplaatsing in de gangen en de liften en in aanwezigheid van het personeel op de kamer. 
Het mondneusmasker wordt ook op de kamer ten zeerste aangeraden. Bewoners waarbij het mondmasker de communicatie bemoeilijkt mogen het masker afzetten.
•    Het bezoek kan enkel plaatsvinden als de bezoeker en de bewoner gedurende 14 dagen voor het bezoekmoment geen symptomen vertoonden van COVID-19, 
geen hoog-risico contact hebben gehad en in de afgelopen 14 dagen niet positief getest werden. 
Bijkomend is dit ook niet toegestaan voor bezoekers die naar een oranje of rode zone op vakantie zijn gegaan de voorbije 14 dagen. 
•    Een correcte handhygiëne is verplicht. Bezoekers wassen & ontsmetten voor en na het bezoek hun handen. Alcoholgel is op verschillende plaatsen voorzien. 
•    Registratie aan het onthaal is nog steeds verplicht. 
•    Bezoekers die zich niet houden aan deze afspraken worden hierop aangesproken. Bij weigering kan de bezoeker de toegang tot het woonzorgcentrum ontzegd worden.

Vragen en uitzonderingen (verjaardagen, jubileum,…) op de bezoekregeling zijn bespreekbaar. Contacteer hiervoor een medewerker of het afdelingshoofd van de afdeling. Het naleven van de richtlijnen en de veiligheid van de bewoner en zijn of haar medebewoners is een gedeelde verantwoordelijkheid van de bezoeker en het woonzorgcentrum. We vertrouwen erop dat elke bezoeker hier correct mee omgaat. Alvast bedankt om hier samen mooie momenten van te maken!

Vriendelijke groeten,                                                    
                                      
Namens alle medewerkers en de directie.
 

Update 04/09/2020

Beste bewoner en familieleden, 

Jammer genoeg is de alarmdrempel in Groot-Zaventem van 20 besmettingen per 100.000 inwoners terug overschreden. De afgelopen 7 dagen waren er 13 nieuwe besmettingen. Met 34.368 inwoners betekent dat Zaventem 38 besmettingen per 100.000 inwoners telt. Van het Agentschap Zorg- en Gezondheid hebben wij door de overschrijding van de gemeentelijke drempel het schrijven ontvangen om ter preventie een collectieve Covid-testing van al onze medewerkers uit te voeren. Deze testing zal plaatsvinden aanstaande dinsdag 8 september. In ons woon-en zorgcentrum zijn er momenteel geen besmettingen.
Ook is er gisteren in de media verschenen dat er een versoepeling mogelijk zal zijn in de bezoekregeling in de woon-en zorgcentra vanaf maandag 7 september. 

Wij vragen echter wat geduld tot donderdag 10 september zodat wij organisatorisch de nieuwe bezoekregeling kunnen uitwerken en dit in overleg met de lokale overheid. Tot en met woensdag 9 september blijven de cafetariabezoeken en wandelingen doorgaan zoals gepland. Vanaf donderdag 10 september zal de nieuwe bezoekregeling opstarten.

Als u nog verdere vragen heeft, mag u altijd contact opnemen op het algemeen nummer 02 609 52 00.

Aan allen een fijn weekend.

Vriendelijke groeten namens alle medewerkers en de directie.

 

Update 28/08/2020

Beste bewoner en familieleden,

In de zone Groot-Zaventem is de alarmdrempel van meer dan 20 besmettingen per 100.000 inwoners nog steeds overschreden. De laatste 7 dagen zijn er namelijk 9 nieuwe besmettingen vastgesteld. Met 34.368 inwoners betekent dat Zaventem 26 besmettingen per 100.00 inwoners telt. Dit betekent dat wij extra waakzaam moeten zijn. In ons woonzorgcentrum hebben wij geen besmettingen. We trachten dat zo te houden door samen ons allemaal strikt aan de regels te houden.

De raambezoeken zijn sinds gisteren (na een geslaagde try-out) veranderd in cafetaria bezoeken (zie foto’s). Het principe van een vaste dag blijft geldig. Er wordt aan de bezoekers gevraagd om op het buitenterras aan de hoofdingang te wachten. Jullie worden begeleid naar binnen door een medewerker, ook bij het naar buiten gaan worden jullie begeleid door een medewerker. Dit om zo weinig mogelijk contactpunten te hebben en een gescheiden wandelflow (bezoekers- bewoners) te garanderen. Uitleg wordt tevens ter plaatse gegeven. Bij het bezoek is voor iedereen een mondmasker verplicht, tevens vragen wij om maximaal de sociale afstand en handhygiëne te garanderen.  Het glazen tussenschot wordt enkel gebruikt wanneer blijkt dat bovenstaande maatregelen niet opgevolgd worden. Het bezoek blijft beperkt tot 2 bezoekers per bezoekmoment (kinderen meegeteld). Naast de vaste dag per afdeling, is er ook nog steeds een mogelijkheid om een extra bezoekmoment te bekomen op de vrije plaatsen. Info hierover bij het afdelingshoofd en telefonisch op voorhand aan te vragen.

Een korte wandeling in de openlucht (30 min tot max.1 uur) is ook nog steeds mogelijk in de gemeente Zaventem zolang de cijfers het toelaten. Dit moet tijdig (2 dagen op voorhand) telefonisch worden doorgegeven aan de afdeling zodat wij ervoor kunnen zorgen dat uw familielid klaargemaakt kan worden. Externe doktersafspraken kunnen ook nog steeds doorgaan. Ook dan is het belangrijk dat er een mondmasker wordt gedragen en de 1.5m afstand gegarandeerd wordt.

Wij blijven maximaal ons animatieteam inzetten om de sociale isolatie te doorbreken. Wij streven, in de gegeven omstandigheden, een zo goed mogelijke daginvulling te bereiken voor onze bewoners.

Als u nog verdere vragen heeft, mag u altijd contact opnemen op het algemeen nummer 02 609 52 00.

Aan allen een fijn weekend.

Vriendelijke groeten namens alle medewerkers en de directie.